Այսպէս է ասում Տէրը. «Եւ կամ ի՞նչ միաբանութիւն Քրիստոսի եւ Բելիարի միջեւ. կամ ի՞նչ առնչութիւն ունի հաւատացեալը անհաւատի հետ. կամ ի՞նչ նմանութիւն ունի Աստծու տաճարը մեհեանների հետ։ Արդարեւ, կենդանի Աստծու տաճար էք դուք» (Կորնթացիներ 6:16)

Խաչիկ Դաշտենց․ «Հայերէն»

Մեր շուրջը լեզուներ նոր ու հին,
Մեր շուրջը կը խօսին այլօրէն,
Եկ խօսի՛նք, եղբա՜յր իմ, հայերէ՛ն:

Կուլ չերթանք այս ահեղ լափումին,
Թոյլ չըտանք մեր լեզուն աւերեն,
Եկ խօսքի՜ն, եղբայր իմ, հայերէ՛ն:

Մենք ունինք մեզ հսկող Մասիս սար,
Այդ սարը կու գայ խոր դարերէն,
Ան անվերջ կը խօսի հայերէ՛ն:

Զաւակդ հայկական դպրոց տար.
Եկ գրենք մեսրոպեան տառերով,
Եկ խօսինք մեր անոյշ բառերով:

Մեզ ցրուեց բազուկ մը անօրէն,
Թէ կ'ուզես սերունդներ մեզ ներեն,
Մենք Հա՛յ ենք, եկ խօսինք հայերէ՛ն:

Այս օտար աշխարհի ցուրտերուն,
Եկ սիրենք մեր լեզուն ջերմօրէն,
Եկ վառե՜նք ու վառինք հայերէ՜ն: