Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու Որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծոյ հրեշտակների առաջ: Իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանայ, Աստծոյ հրեշտակների առաջ պիտի ուրացուի» (Ղուկասի 12:8)

Կոմիտասեան Պատարագ

Ամեն Հայր Սուրբ, Ամեն. և ընդ հոգվույդ քում, Ամենակալ, Բարեխոսությամբ, Խորհուրդ խորին, Հավատամք, Սուրբ Սուրբ, Տեր ողորմյա, Տերունական աղոթք, Քրիստոս ի մեջ, Օրհնյալ է Աստված:

Հովեր երգչախումբ