Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով մեղաւորին իր մոլորութեան ճանապարհից յետ է բերում, կը փրկի նրա հոգին մահուանից եւ կը ծածկի մեղքերի մի ամբողջ բազմութիւն» (Հակոբոս 5:20)

Զինվորների աղոթք

Գրաբար
Զօրական և վկայ ճշմարիտ, քաջ նահատակդ Քրիստոսի սուրբդ (Թեոդորոս), որ փոխանակեցեր զմարմինդ ընդ հոգւոյդ քում փրկանս, և ո՛չ ածեր զմտաւ զսպառնալիսն անօրէն բռնաւորացն: Այլ վերին ազդեցութեամբն դիտելով զայրեցումն հոգւոց նոցա, վասն այնորիկ լուցեր զտաճար կռոցն և անարգեցեր զպաշտամունս նոցա: Արդ, ի յաղթող պատերազմի տօնողացս զօր նահատակութեան քո, բարեխօսեա՛ առ Տեր վասն անձանց մերոց:

Աշխարհաբար
Զինվոր Քրիստոսի ճշմարիտ վկա և քաջ նահատակ, որ քո մարմինը տվեցիր որպես փրկագին հոգուտ համար, առհամարհելով անօրեն բռնավորների սպառնալիքները: Աստծուց տրված հոգու արիությամբ կործանեցիր կուռքերի տաճարները, անարգելով նրանց պաշտամունքը: Քո նահատակության օրը, ով հաղթող զինվոր, բարեխոսիր Տիրոջը՝ մեր անձերի փրկության համար, որ այսօր տոնում ենք քո հիշատակը: