Այսպէս է ասում Տէրը. «Ոչ ոք ճրագ վառելով ծածուկ տեղ չի դնի, այլ կը դնի աշտանակի վրայ, որպէսզի մտնողը լոյս տեսնի։ Մարմնի ճրագը աչքն է. երբ աչքը առողջ է, ամբողջ մարմինը լուսաւոր կը լինի, իսկ երբ աչքը պղտոր է, մարմինն էլ խաւար կը լինի» (Ղուկաս 11:31-32)

Աղոթք ծառայության

Սաղմոս 99 (ՂԹ)

Գրաբար
Աղաղակեցէք առ Տէր ամենայն երկիր,
ծառայեցէք տեառն ուրախութեամբ:
Մտէք առաջի նորա ցնծութեամբ.
ծաներուք զի նա է Տէր Աստուած մեր:
Նա արար զմեզ եւ ոչ մեք էաք,
մեք ժողովուրդ եւ խաշն արօտի նորա:
Մտէք ընդ դրունս նորա խոստովանութեամբ,
եւ օրհնութեամբ` ի յարկս նորա:
Խոստովան եղերուք տեառն,
եւ օրհնեցէք զանուն նորա:
Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է ողորմութիւն նորա.
յազգէ մինչեւ յազգ է ճշմարտութիւն նորա:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Աշխարհաբար
Աղաղակեցէ՛ք Տիրոջ առջեւ, երկրի բոլո՛ր բնակիչներ,
ծառայեցէ՛ք Տիրոջն ուրախութեամբ։
Նրա առջեւ ելէ՛ք ցնծութեամբ. իմացէ՛ք,
որ Նա է Տէր Աստուածը մեր:
Նա ստեղծեց մեզ, եւ ոչ թէ մենք եղանք.
նրա ժողովուրդն ենք մենք ու ոչխարները նրա արօտի։
Մտէ՛ք նրա դռներով խոստովանութեամբ,
եւ մտէ՛ք նրա սրահները՝ օրհնութեամբ.
գոհութի՛ւն մատուցեցէք Տիրոջն ու օրհնեցէ՛ք անունը նրա։
Քաղցր է Տէրը, նրա ողորմութիւնը յաւերժ է,
նրա ճշմարտութիւնը՝ սերնդից սերունդ։
Փառք Հօրը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։