Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Մովսես Կաղանկատվացի

7-րդ դարի պատմիչ: Իբրև ականատես շարադրել է Արցախի և Ուտիքի պատմությունը: Հայտնի է նրա «Պատմություն Աղվանից աշխարհի» աշխատությունը, որի փաստերը անփոխարինելի աղբյուր են Աղվանքի իրական պատմությունը բացահայտելու համար։ Այս երկը ներառում է Դավթակ Քերթողի «Ջվանշիրի ողբը» պոեմը, որը հայկական աշխարհիկ պոեզիայի հիանալի նմուշ է:

*Նա, որ առատությամբ է սերմանում, առատությամբ էլ կհնձի:

*Մարդու կյանքի իմաստությունը առաքինության ծնունդ է, իսկ առաքինությունը աստվածապաշտության ամենալավ բարի մայրն է:

*Ինչպես որ պայծառ է երկինքը աստղերով ու երկիրը բուսականությամբ, այդպես էլ պատմիչի աշխատանքն է, որ ուրիշների նյութերով բոլորազարդվում է:

*Ինչպես որ քաղցր են ծնողները, այնպես էլ քաղցր է ծննդավայրը:

*Պետք է խուսափել մարդկանց գովեստներից՝ փախչելով փառամոլ ու սնապարծ ախտերից:

*Պետք չէ ճշմարտությունը ծածկել:

*Անմաքուր բաներ սիրողը ինչպե՞ս կարող է սուրբ լինել:

*Նկարիչների արվեստը լույս է, որովհետև թե ծերերը, թե մանուկները համահավասար դիտում են:

*Ամեն մի խոսքին բազմաթիվ ու հատու պատասխանելով՝ լույսը խավարի հանդեպ ճանաչեցեք՝ ավելի խոր քննելով:

*Եթե մենք որդիներն ենք մեր հայրերի, ապա և նրանց սովորեցրածը ամուր պետք է պահենք և ջուր չխառնենք կրի հետ՝ անարատ կաթին նմանեցնելով:

*Ամեն ինչ փորձեցեք, բայց բարին ընդունեցեք:

*Պետք չէ ճշմարտությունը ստության ու խաբեության հետ դեն նետել, այլ անհրաժեշտ է ստույգ կերպով քննել և ճշմարտությամբ վերահասու լինել:

*Բարու համար կռվողը այս կյանքում բարի էլ կանվանվի:

Աղբյուր՝ ՄԱԳԱՂԱԹ․am