Այսպէս է ասում Տէրը. «Արդարեւ, անիրաւ խորհուրդները բաժանում են մարդուն Աստծուց, իսկ իր զօրութիւնը փորձելու համար Աստուած յանդիմանում է անզգամներին»(Իմաստ. Սողոմոնի 1:3)

Հայր Միքայելի քարոզն Աշտարակի Սբ. Մարիանե եկեղեցում

Հայր Սուրբը իր քարոզը սկսեց ապրիլյան քառօրյա պատերազմի վերաբերյալ զրույցով և ապա խոսվեց մարմնական և հոգևոր կարիքների, երկնային արքայության և դեպի հավիտենական կյանք տանող ճշմարիտ ուղիների մասին: Մարդ-Աստված հարաբերությունները և մարդկային կատարելության վիճակը ավելի ամրացավ հավատացյալների մոտ: