Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու Որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծոյ հրեշտակների առաջ: Իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանայ, Աստծոյ հրեշտակների առաջ պիտի ուրացուի» (Ղուկասի 12:8)

Հայր Միքայելի քարոզն Աշտարակի Սբ. Մարիանե եկեղեցում

Հայր Սուրբը իր քարոզը սկսեց ապրիլյան քառօրյա պատերազմի վերաբերյալ զրույցով և ապա խոսվեց մարմնական և հոգևոր կարիքների, երկնային արքայության և դեպի հավիտենական կյանք տանող ճշմարիտ ուղիների մասին: Մարդ-Աստված հարաբերությունները և մարդկային կատարելության վիճակը ավելի ամրացավ հավատացյալների մոտ: