Այսպէս է ասում Տէրը. «Այսօր երկինքն ու երկիրը վկա եմ կանչում ձեր դեմ. կյանքն ու մահը, օրհնությունն ու անեծքը ձեր առաջ եմ դրել։ Կյա՛նքը ընտրիր, որ ապրես դու և քո սերունդը» (Օրենք 30:19)

Հայր Միքայելի քարոզն Աշտարակի Սբ. Մարիանե եկեղեցում

Հայր Սուրբը իր քարոզը սկսեց ապրիլյան քառօրյա պատերազմի վերաբերյալ զրույցով և ապա խոսվեց մարմնական և հոգևոր կարիքների, երկնային արքայության և դեպի հավիտենական կյանք տանող ճշմարիտ ուղիների մասին: Մարդ-Աստված հարաբերությունները և մարդկային կատարելության վիճակը ավելի ամրացավ հավատացյալների մոտ: