Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով մեղաւորին իր մոլորութեան ճանապարհից յետ է բերում, կը փրկի նրա հոգին մահուանից եւ կը ծածկի մեղքերի մի ամբողջ բազմութիւն» (Հակոբոս 5:20)

Հայր Միքայելի քարոզն Աշտարակի Սբ. Մարիանե եկեղեցում

Հայր Սուրբը իր քարոզը սկսեց ապրիլյան քառօրյա պատերազմի վերաբերյալ զրույցով և ապա խոսվեց մարմնական և հոգևոր կարիքների, երկնային արքայության և դեպի հավիտենական կյանք տանող ճշմարիտ ուղիների մասին: Մարդ-Աստված հարաբերությունները և մարդկային կատարելության վիճակը ավելի ամրացավ հավատացյալների մոտ: