Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով մեղաւորին իր մոլորութեան ճանապարհից յետ է բերում, կը փրկի նրա հոգին մահուանից եւ կը ծածկի մեղքերի մի ամբողջ բազմութիւն» (Հակոբոս 5:20)

Ծաղկազարդի աղոթք

Թող Ծաղկազարդի տօնին, Տէրը հաճի եւ ողորմի մեզի, եւ ինչպէս յաղթականօրէն մտաւ Երուսաղէմ, նոյնպէս ալ մուտք գործէ մեր հոգիներէն ներս: Թող ծաղկազարդէ մեզ իր յորդազեղ շնորհներով եւ շքեղօրէն թագաւորէ մեր սրտերուն վրայ: Թող պայծառակերպէ ու դարձնէ մեզի Իր անուանը, փառքի եւ անսահման սիրոյն օծուն քնարները: Ամէն: