Այսպէս է ասում Տէրը. «Երանի՜ է այն ծառային, որին իր տէրը, երբ որ գայ, այդպէս արած կը գտնի։ Արդարեւ, ասում եմ ձեզ, որ նրան իր բոլոր ինչքերի վրայ վերակացու կը կարգի» ( Ղուկասի 12:43-44)

Ծաղկազարդի աղոթք

Թող Ծաղկազարդի տօնին, Տէրը հաճի եւ ողորմի մեզի, եւ ինչպէս յաղթականօրէն մտաւ Երուսաղէմ, նոյնպէս ալ մուտք գործէ մեր հոգիներէն ներս: Թող ծաղկազարդէ մեզ իր յորդազեղ շնորհներով եւ շքեղօրէն թագաւորէ մեր սրտերուն վրայ: Թող պայծառակերպէ ու դարձնէ մեզի Իր անուանը, փառքի եւ անսահման սիրոյն օծուն քնարները: Ամէն: