Այսպէս է ասում Տէրը. «Այսօր երկինքն ու երկիրը վկա եմ կանչում ձեր դեմ. կյանքն ու մահը, օրհնությունն ու անեծքը ձեր առաջ եմ դրել։ Կյա՛նքը ընտրիր, որ ապրես դու և քո սերունդը» (Օրենք 30:19)

Ծաղկազարդի աղոթք

Թող Ծաղկազարդի տօնին, Տէրը հաճի եւ ողորմի մեզի, եւ ինչպէս յաղթականօրէն մտաւ Երուսաղէմ, նոյնպէս ալ մուտք գործէ մեր հոգիներէն ներս: Թող ծաղկազարդէ մեզ իր յորդազեղ շնորհներով եւ շքեղօրէն թագաւորէ մեր սրտերուն վրայ: Թող պայծառակերպէ ու դարձնէ մեզի Իր անուանը, փառքի եւ անսահման սիրոյն օծուն քնարները: Ամէն: