Այսպէս է ասում Տէրը. «Թերահաւատնե՛ր, ինչո՞ւ էք ձեր մտքում խորհում, թէ հաց չունէք: Դեռեւս չէ՞ք իմանում եւ չէ՞ք յիշում հինգ նկանակը, որ կերակրեց հինգ հազարին» (Մատթեոս 16:8)

Մխիթար Այրիվանեցի. Սիրտ իմ սասանի

Սիրտ իմ սասանի, սարսափ զիս ունի
վասն Յուդայի:
Նա ոչ ամաչէ, և ոչ զարհուրի,
սիրողն արծաթի:
Որ Տէրն ամենի, նմա առաջի
ի ծունկըս անկանի:
Փրկիչըն բազմի դասուք երջանկի ի յերեկոյի,
Տէր իմ, արժանի արա զմեզ հացի քո
սուրբ եղանի:
Ահա ազատե՛ա զմեզ ի մեղաց, քաւիչ յանցանաց,
աղաչեմք:
Լուր, Տէր, և ողորմեա՛:

Սիրտ իմ սասանի տաղի հեղինակը Մխիթար Այրիվանեցին է (13 դար), ոմանք վերագրում են Առաքել Սյունեցուն (15-16դդ.):

Երգվում է Ավագ Հինգշաբթի օրը` Ոտնլվայի կարգի ժամանակ:

Կատարում է Շարական համույթը: