Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու Որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծոյ հրեշտակների առաջ: Իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանայ, Աստծոյ հրեշտակների առաջ պիտի ուրացուի» (Ղուկասի 12:8)

Տօնեմք

Տօնեմք զՔո Յարութիւնդ Քրիստոս:

Կատարում է Տ. Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը:
Հարության մեղեդի է: Երգվում է սուրբ Պատարագի ընթացքում: