Այսպէս է ասում Տէրը. «Եւ կամ ի՞նչ միաբանութիւն Քրիստոսի եւ Բելիարի միջեւ. կամ ի՞նչ առնչութիւն ունի հաւատացեալը անհաւատի հետ. կամ ի՞նչ նմանութիւն ունի Աստծու տաճարը մեհեանների հետ։ Արդարեւ, կենդանի Աստծու տաճար էք դուք» (Կորնթացիներ 6:16)

Օրհնեալ է Աստուած. Կոմիտաս

Օրհնեալ է Աստուած:
Քրիստոս պատարագեալ բաշխի ի միջի մերում. Ալէլուիա:
Զմարմին իւր տայ մեզ կերակուր. եւ սուրբ զարիւն իւր ցօղէ ի մեզ. Ալէլուիա:
Մատի՛ք առ Տէր եւ առէ՛ք զլոյս. Ալէլուիա:
Ճաշակեցէ՛ք եւ տեսէ՛ք զի քաղցր է Տէր. Ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկինս. Ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զնա ի բարձունս. Ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զնա, ամենայն հրեշտակք նորա. Ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զնա, ամենայն զօրութիւնք նորա. Ալէլուիա:

Հատված Սուրբ Պատարագից: