Այսպէս է ասում Տէրը. «Եթէ ուշադիր լսես քո Տէր Աստծոյ ձայնը, նրա համար հաճելի գործեր կատարես, ունկնդիր լինես նրա պատուիրաններին ու ենթարկուես նրա բոլոր հրամաններին, քեզ վրայ չեմ թափի բոլոր այն հիւանդութիւնները, որ թափեցի եգիպտացիների վրայ, քանզի ես եմ քեզ բժշկող Տէրը» (Ելք 15:

Օրհնեալ է Աստուած. Կոմիտաս

Օրհնեալ է Աստուած:
Քրիստոս պատարագեալ բաշխի ի միջի մերում. Ալէլուիա:
Զմարմին իւր տայ մեզ կերակուր. եւ սուրբ զարիւն իւր ցօղէ ի մեզ. Ալէլուիա:
Մատի՛ք առ Տէր եւ առէ՛ք զլոյս. Ալէլուիա:
Ճաշակեցէ՛ք եւ տեսէ՛ք զի քաղցր է Տէր. Ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկինս. Ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զնա ի բարձունս. Ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զնա, ամենայն հրեշտակք նորա. Ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զնա, ամենայն զօրութիւնք նորա. Ալէլուիա:

Հատված Սուրբ Պատարագից: