Այսպէս է ասում Տէրը. «Մի՛ պարծեցիր վաղուայ օրով, որովհետեւ չգիտես, թէ վաղն ինչ է բերելու քեզ: Թող քեզ քո ընկե՛րը գովի, եւ ոչ թէ՝ քո բերանը, օտարը, եւ ոչ թէ՝ քո շուրթեր» (Առակներ 27:1-2)

Սբ. Ներսես Լամբրոնացի․ Ամենօրյա աղոթքներ

Կ’աղաչենք, ո՛վ Տէր, Քու ամենօրհնեալ ներկայութեամբդ լեցուր մեզ այսօր, Դուն՝ որ անսուտ հաւաստիքը տուիր մեզի, թէ ուր որ երկու կամ երեք հոգի քու անունովդ հաւաքուին՝ Դուն անոնց մէջ ներկայ պիտի ըլլաս: Արդ, ահա մենք՝ երկնակոչ հօտիդ հողեղէն անդամները, ծարաւած ու նօթի հոգիով Քու փարախդ եկած ենք՝ մխիթարութիւն ու յագուրդ գտնելու: Մի՛ մերժեր մեզ, Քու փոքրիկ հօտդ: Հովուէ՛ մեզ, Հովուապետ բարի, մխիթարէ՛, արբեցո՛ւր եւ զօրացո՛ւր մեզ, եւ միակ Քու փարախիդ մէջ խմբելով միաւորէ՛, որպէսզի հաւատքի միութեան մէջ գտնենք մեր կատարեալ մէկութիւնը իրարու հետ, ինչպէս մեր մէկութիւնը՝ Քու հետդ: Ամէն:

* * *

Օրհնեալ ես, Տէր Աստուած, մեր փրկիչը, որ ամէն ժամանակ մեզի հետ ես, եւ երբէք Քու ձեռքէդ չես ձգեր զանոնք, որ հաւատքով եւ ճշմարտութեամբ Քեզի կþաղօթեն: Կþաղաչենք եւ կը խնդրենք Քեզմէ, Տէր, Քու ծառաներուդ ճամբորդակից եղիր, Քու հսկողութեամբդ պահելով խաղաղութեան մէջ. եւ առաջնորդէ մեզի խաղաղութեամբ եւ ուրախութեամբ նորէն հասնելու մեր բնակարանները, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսով, որուն կը վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

* * *
Դուն, որ կ’օրհնես քեզ օրհնաբանողները, Տէ՜ր, եւ կը սրբես քեզի վստահողները:

Փրկէ քու ժողովուրդդ, օրհնէ՛ քու ժառանգութիւնդ. քու Եկեղեցիդ ամբողջ պահէ:

Սրբէ՛ անոնք, որոնք սիրով յօժարեցան քու տունդ վայելուչ պահել: Փառաւորէ՛ մեզ աստուածային քու զօրութեամբդ, եւ մի՛ լքեր քեզի ապաւինողներս:

Քու խաղաղութիւնդ պարգեւէ ամբողջ աշխարհին.- Եկեղեցիներուն, քահանաներուն, քրիստոնեայ ղեկավարներուն, Հայոց ազգի Հայրապետութեան ու Հանրապետութեան, մեր բանակին եւ մեր ամբողջ ժողովուրդին:

Որովհետեւ բոլոր բարի բաները եւ բոլոր կատարեալ պարգեւները երկինքէն՝ քեզմէ՛ կու գան, ո՜վ Հայր, որ լոյսի արարիչն ես: Եւ քեզի՛ կը վայելեն փառքը, իշխանութիւնը եւ պատիւը. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս եւ յաւիտենից: Ամէն:

* * *

Տէ՜ր Աստուած, մեր փրկիչը, որ ողորմած ես եւ գթած. համբերատար եւ առատագութ, եւ կը մեղքնաս մարդոց վրայ բերելու պատիժը անոնց չարիքներուն: Դուն՝ որ մեղաւորին մահը չես կամենար, այլ՝ կþուզես որ անիկա իր չար ընթացքէն դառնայ եւ փրկուի: Քու առատ ողորմութեամբդ, Տէ՜ր, մխիթարէ՛ մեզ՝ քու ծառաներդ, եւ ապաշխարութեան առիթ տուր մեզի: Հաշտուէ՛ մեզի հետ, ո՜վ մարդասէր, եւ մեզ վերստին քու սուրբ եկեղեցիիդ անդամ դարձուր: Որպէսզի հոգիով առողջացած, խոստովանութեամբ եւ ապաշխարութեամբ մտնենք քու սուրբ եկեղեցիդ, եւ ժողովուրդիդ հետ միասին օրհնութիւն ու փա՜ռք տանք քեզի՝ Հօրդ, Որդիիդ եւ Սուրբ Հոգիիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

* * *

Դուն, որ մեր տկար բնութեան փորձառութիւնը ունեցար, ո՜վ մեր Քահանայապետը՝ Յիսուս, քեզի՛ կը նայինք: Դուն՝ որ մեզի համար մեղքի պատարագ եղար, որպէսզի մենք քեզի համար արդար ըլլանք: Դուն՝ որ մեզի համար երկրաւոր եղար, որպէսզի մենք քեզի համար երկնաւոր ըլլանք: Դուն՝ որ մեզի համար Հաց եղար, որպէսզի մենք քեզ ճաշակելով սրբուինք:

Տո՛ւր վիշտերով լեցուն քու Մարմինդ, որպէսզի բոլոր սիրտերը քեզ ճաշակեն եւ սրբուին:

Մատռուակէ՛ վտակի պէս կաթկթող քու անմեղ Արիւնդ, որպէսզի մարդիկ անմեղութեամբ յագենան:

Երկարէ՛ փրկական խաչդ՝ այս աշխարհի ծովուն մէջ լողացողներուս, մեզ վեր՝ դէպի քեզ բարձրացնելու համար:

Շնորհքի՛ կարօտ ենք, սփռէ՜. յոգնած ենք մեղանչելէ, քաւէ՛. խաւարի մէջ կը խարխափինք, ճառագայթէ՛. մեր հաւատքէն տապալած ենք, հաստատէ՛:

Դո՛ւն ես յոյսը, դո՛ւն ես լոյսը, դո՛ւն ես կեանքը, դո՛ւն ես քաւաութիւնը, դուն ի՛նքդ ես անմահութիւնը: Քեզի՛ կը սպասենք, քու շնորհքիդ կռթնածներս. քեզմէ՛ փրկութիւն ստանալու կարօտ ենք, քու Մարմինիդ միացածներս. քե՛զ իբրեւ քաւիչ քահանայ ունինք, մենք՝ քու Արիւնովդ գնուած հօտդ:

Նայէ՛ բոլորիս, սփոփէ՛ մեր տարակուսանքները քու փրկագործութեամբդ, հանդարտեցո՛ւր մեր խռովութիւնները քու խաղաղութեամբդ, հանգստացո՛ւր մեր յոգնած հոգիները քու օթեւաններուդ մէջ, ուր դուն գացիր, ո՜վ Տէր, եւ նոյնը մեզի խոստացար: Եւ արժանացո՛ւր մեզ՝ քեզի պատկանողներս, որ փառաւորենք քեզ, Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին հետ միասին՝ յաւիտեանս: Ամէն:

Աղբյուր՝ Armenianorthodoxchurch.org