Այսպէս է ասում Տէրը. «Եւ կամ ի՞նչ միաբանութիւն Քրիստոսի եւ Բելիարի միջեւ. կամ ի՞նչ առնչութիւն ունի հաւատացեալը անհաւատի հետ. կամ ի՞նչ նմանութիւն ունի Աստծու տաճարը մեհեանների հետ։ Արդարեւ, կենդանի Աստծու տաճար էք դուք» (Կորնթացիներ 6:16)

Որ զխորհուրդ

Որ զխորհուրդ Քո Գալստեանդ
յառաջագոյն գուշակեցեր մարգարէիւքն Իսրայելի
զորս ընտրեցեր յետ Մովսեսի.
որք խոսեցան Հոգւով Սրբով բազմապատիկ օրինակօք.
տուր մեզ Փրկիչ ողորմութիւն և զմեղաց զթողութիւն:

Մեծ Պահքի վեցերորդ՝ Գալստյան կիրակիի Օրհնության շարականն է: Երգվում է Գալստյան կիրակիի նախորդ օրը Երեկոյան ժամերգությանը, որպես Համբարձի շարական և Գալստյան կիրակիին որպես Օրհնության, Ճաշու և Համբարձի շարական:
ԲՁ ձայնեղանակով է: