Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով մեղաւորին իր մոլորութեան ճանապարհից յետ է բերում, կը փրկի նրա հոգին մահուանից եւ կը ծածկի մեղքերի մի ամբողջ բազմութիւն» (Հակոբոս 5:20)

Որ զխորհուրդ

Որ զխորհուրդ Քո Գալստեանդ
յառաջագոյն գուշակեցեր մարգարէիւքն Իսրայելի
զորս ընտրեցեր յետ Մովսեսի.
որք խոսեցան Հոգւով Սրբով բազմապատիկ օրինակօք.
տուր մեզ Փրկիչ ողորմութիւն և զմեղաց զթողութիւն:

Մեծ Պահքի վեցերորդ՝ Գալստյան կիրակիի Օրհնության շարականն է: Երգվում է Գալստյան կիրակիի նախորդ օրը Երեկոյան ժամերգությանը, որպես Համբարձի շարական և Գալստյան կիրակիին որպես Օրհնության, Ճաշու և Համբարձի շարական:
ԲՁ ձայնեղանակով է: