Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու Որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծոյ հրեշտակների առաջ: Իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանայ, Աստծոյ հրեշտակների առաջ պիտի ուրացուի» (Ղուկասի 12:8)

Ով զարմանալի

Ով զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ.
Արարիչն Աստուած ի Յորդանան եկեալ:
Կամէր մկրտիլ ի ծառայէն յիւրմէ.
Չառնյոր Կարապետն, զմկրտելն ի յանձն:
Գետ, մի զարհուրիր, քո Արարիչն եմ ես.
Եկեալ մկրտիմ եւ լւանամ զմեղս:

12-րդ դարի միջնադարյան հեղինակ, թարգմանիչ, երաժիշտ, բանաստեղծ, Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գրիգորիս Գ Պահլավունու «Ով զարմանալի» Ջրօրհնյաց տաղ:
Երգվում է Ջրօրհնեքի ժամանակ` Սուրբ Ծննդյան Պատարագից հետո: