Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու Որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծոյ հրեշտակների առաջ: Իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանայ, Աստծոյ հրեշտակների առաջ պիտի ուրացուի» (Ղուկասի 12:8)

Հրաշալի բարբառք

Հրաշալի բարբառք երկնաւոր զօրացն հնչմամբ օրհնէին զանմահ թագաւորութիւնն:
Անճառ ծնունդն փոռօք երեւեալ եւ աստղը լուսապայծառ հովանի էր յայրին:
Բանն բազմեալ յանբանից մսուր եւ մոգքն հետևեին ծագմամբ լուսափայլ աստեղն:

Ծննդյան ութօրեքի յոթներորդ օրվա Տեր հերկնից շարականն է: