Այսպէս է ասում Տէրը. «Արթո՛ւն եղէք, հսկեցէ՛ք, քանի որ ձեր ոսոխը՝ սատանան, մռնչում է առիւծի պէս, շրջում եւ փնտրում է, թէ ում կուլ տայ» (Պետրոս 5:8)

Հրաշալի բարբառք

Հրաշալի բարբառք երկնաւոր զօրացն հնչմամբ օրհնէին զանմահ թագաւորութիւնն:
Անճառ ծնունդն փոռօք երեւեալ եւ աստղը լուսապայծառ հովանի էր յայրին:
Բանն բազմեալ յանբանից մսուր եւ մոգքն հետևեին ծագմամբ լուսափայլ աստեղն:

Ծննդյան ութօրեքի յոթներորդ օրվա Տեր հերկնից շարականն է: