Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու Որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծոյ հրեշտակների առաջ: Իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանայ, Աստծոյ հրեշտակների առաջ պիտի ուրացուի» (Ղուկասի 12:8)

Այսօր եկեալ կամաւ

Այսօր եկեալ կամաւ փրկիչն առ ի մատնիլ յանօրէն ժողովրդէն. վասն փրկութեան հեթանոսաց: Այսօր մատնի բանն ի բանաւոր հօտէ. եւ յառաջնոց դատապարտի յանօրինաց ժողովրդէն.վասն փրկութեան հեթանոսաց: Այսօր հողն զտէրն դատապարտէ. եւ արծաթոյ վաճառի արարիչն արարածոց. վասն փրկութեան հեթանոսաց:

Չորեքշաբթի օրվա տեր հերկնից շարական: