Այսպէս է ասում Տէրը. «Արթո՛ւն եղէք, հսկեցէ՛ք, քանի որ ձեր ոսոխը՝ սատանան, մռնչում է առիւծի պէս, շրջում եւ փնտրում է, թէ ում կուլ տայ» (Պետրոս 5:8)

Ստեփան Զորյան. «Սիրենք, կատարելագործենք և հարստացնենք մեր հայրենի գանձը` մեր լեզուն»

Լեզուն իրոք մի գանձ է, որին չի կարող փոխարինել աշխարհի ոչ մի հարստություն: Նա ուրախության պահին բացում է մեր սիրտը, իսկ վատ տրամադրության ժամին նա է սփոփում մեզ…. ուստի իր մայրենի լեզուն վատ իմացողը կես մարդ է, չիմացողը՝ թշվառ, ծառից ընկած մի տերև, որ տարվում է ամեն մի պատահական քամուց…

Լիակատար կյանքով ապրելու համար մայրենի լեզուն պետք է ոչ միայն սիրել աչքի լույսի պես, այլև իմանալ այն անսխալ, լավապես, խորապես:

Ամեն սերունդ իր ժողովրդի լեզուն, որպես գործիք, որպես զենք, հղկում է, կատարելագործում և, հարստացնելով, փոխանցում հաջորդ սերնդին:

Այդպես անենք և մենք - սիրենք, կատարելագործենք և հարստացնենք մեր հայրենի գանձը` մեր լեզուն:

1966թ.

Երկերի ժողովածու, հատոր տասներկուերորդ, «Խորհրդային գրող» հրատարակչություն, 1990թ.