Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Նախադավան թագավորը

Հայաստանն առաջին երկիրն է աշխարհում, որն ընդունել է քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն: Պաշտոնապես ընդունում ենք 301 թվականը, սակայն հայտնի է, որ դեռևս 1-ին դարում` Քրիստոսի կենդանության օրոք, հայոց Ս. Աբգար թագավորը, լսելով Տիրոջ հրաշագործությունների մասին, հավատացել է Հիսուսի աստվածությանը և պատգամավոր է ուղարկել Նրա մոտ` հրավիրելով գալ Հայաստան:

Հնագույն պատմական աղբյուրների վկայությամբ՝ Աբգարը հայոց թագավոր էր, Արշամի որդին, ով քաղաքական նկատառումներով իր արքունիքը տեղափոխել էր Եդեսիա:
Հայ Եկեղեցին, հիմնվելով այդ աղբյուրների վրա, ընդունում է Ս. Աբգարի՝ հայոց թագավոր լինելու փաստը: Ս. Աբգարի մասին պահպանվել է հետաքրքիր պատմություն, որով նրա անվան հետ է կապվում Քրիստոսի միակ կենդանագիր պատկերն ունենալու հանգամանքը: Այս մասին վկայում են Եվսեբիոս Կեսարացին՝ քրիստոնյա առաջին պատմիչներից մեկը, Պրոկոպիոսը, Եվագրիոսը և Մովսես Խորենացին:

Ըստ վկայության՝ Ս. Փիլիպոս առաքյալի մոտ են գալիս մի խումբ հեթանոսներ և ասում, թե ուզում են տեսնել Հիսուսին: Նրանց ուղարկել էր Աբգար թագավորը: Սկզբում արքան ինքն էր ուզում գալ Հիսուսին տեսնելու, բայց վախենալով, որ դա կարող էր թշնամության առիթ դառնալ, քանի որ Երուսաղեմը իր իշխանության տակ չէր, իր բանբերների միջոցով հեռագիր է ուղարկում՝ խնդրելով Փրկչին գալ և բժշկել իրեն:

Հիսուս Ս. Թովմաս առաքյալի ձեռքով գրված նամակով պատասխանում է Ս. Աբգարին. «Երանի նրան, ով ինձ հավատում է, թեպետ տեսած չլինի, որովհետև իմ մասին այսպես է գրված, թե ովքեր ինձ տեսնում են, ինձ չեն հավատում, իսկ ովքեր չեն տեսնում, կհավատան և կյանք կգտնեն»: Սակայն Փրկիչը նշում է, որ Իսրայելում դեռ անավարտ գործեր ունի, և միայն ավարտելուց հետո կարող է իր աշակերտներից մեկին ուղարկել: Ս. Աբգար թագավորի բանբերներից մեկը՝ Անանը, մինչև հեռանալը նկարում է Հիսուսին, որը Հիսուսի կենդանության օրոք արված միակ պատկերն է:

Հետագայում` Քրիստոսի համբարձվելուց հետո, Ս. Թադեոս առաքյալը գալիս և բժշկում է Ս. Աբգար թագավորին, քարոզում Ավետարանը: Արդյունքում Ս. Աբգար թագավորը դառնում է քրիստոնյա առաջին թագավորը:

Աննա Հարությունյան

Աղբյուր՝ Qahan.am