Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու Որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծոյ հրեշտակների առաջ: Իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանայ, Աստծոյ հրեշտակների առաջ պիտի ուրացուի» (Ղուկասի 12:8)

Սաղմոսավանք

Սաղմոսավանք, Արտադրությունը` Մետեո ԹիՎի հ/ը, «Հայոց տաճարներ» ֆիլմաշար, 2001թ. , կարդում է Սոս Սարգսյանը