Այսպէս է ասում Տէրը. «Քանի որ Քրիստոս մարմնով չարչարուեց մեզ համար, դուք եւս զինուեցէ՛ք նոյն մտքով. որովհետեւ, ով մարմնով չարչարւում է, դադարում է մեղանչելուց, որպէսզի մարմնի մէջ մնացած ժամանակ այլեւս ոչ թէ ըստ մարդկային ցանկութիւնների, այլ ըստ Աստծու կամքի ապրի» (Պետրոս 4:1)

Հոգի՛ Քրիստոսի

Հոգի՛ Քրիստոսի, սրբէ՛ զիս,
Մարմի՛ն Քրիստոսի, փրկէ՛ զիս,
Արիւ՛ն Քրիստոսի, արբեցու՛ր զիս,
Ջու՛ր կողին Քրիստոսի, լուա՛ զիս,
Չարչարա՛նք Քրիստոսի, զօրացու՛ր զիս:
Բարի՛ Յիսուս, լսէ՛ զիս,
Վէրքերու՛դ մէջ պահէ՛ զիս,
Մի՛ թողուր որ բաժնուիմ Քեզմէ,
Չար ոգիին դէմ պաշտպանէ՛ զիս,
Մահուանս ժամուն՝ կանչէ՛ զիս,
Հրամայէ՛ ինծի որ Քու մօտդ գամ,
Եւ սուրբերուն հետ գովեմ Քեզ
Յաւիտեա՛նս յաւիտենից: Ամէն:

Աղբյուր՝ ԱՂՈԹԱՐԱՆ