Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու Որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծոյ հրեշտակների առաջ: Իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանայ, Աստծոյ հրեշտակների առաջ պիտի ուրացուի» (Ղուկասի 12:8)

Ս. Մեսրոպ Մաշտոց․ Ապաշխարության շարական

Ողորմեա ինձ, Աստուած՝ զի Քեզ միայնոյ մեղայ:
Առաւել լւա զիս ի տղմոյ յանցանաց, աղբիւր բժշկութեան
Եւ ողորմեա:
Յարենէ փրկեա՛ զիս, որ հոգւոց և մարմնոց ունիս իշխանութիւն,
Եւ ողորմեա:

Շարականում ապաշխարողը ողորմություն է խնդրում Աստծուց, քանզի միայն Նրա դեմ է մեղանչել: Եւ խնդրում է Տիրոջից, ով բժշկության աղբյուր է և իշխանություն ունի մարմինների ու հոգիների վրա, որ ավելի մաքրի իրեն հանցանքների մեղքից:

Կատարում՝ Աննա Մայիլյանի