Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Ողջոյն քեզ, Մարիամ

Ողջոյն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք, Տէրն ընդ քեզ. օրհնեալ ես դու ի կանայս եւ օրհնեալ է պտուղ որովայնի քո՝ Յիսուս։ Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծոյ, բարեխօսեա՛ վասն մեր՝ մեղաւորացս, այժմ եւ ի ժամու մահուան մերոյ. Ամէն:

(արեւելահայերեն)
Ողջո՛ւյն քեզ, Մարիամ, շնորհքներով լի, Տերը քեզ հետ է, օրհնված ես դու կանանց մէջ եւ օրհնված է քո ծոցի պտուղը՝ Յիսուսը: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսի՛ր մեզ՝ մեղավորներիս համար, հիմա եւ մեր մահուան ժամուն. ամեն:

(արեւմտահայերեն)
Ողջո՛յն քեզի, Մարիամ, շնորհքներով լի, Տէրը քեզի հետ է, դուն օրհնուած ես կիներուն մէջ եւ օրհնուած է քու ծոցիդ պտուղը, Յիսուսը: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծոյ, բարեխօսէ՛ մեզի՝ մեղաւորներուս համար, հիմա եւ մեր մահուան ժամուն. ամէն:

Աղբյուր՝ ԱՂՈԹԱՐԱՆ