Այսպէս է ասում Տէրը. «Եւ իմ անուան համար բոլորից պիտի ատուէք. բայց ով որ մինչեւ վերջ համբերի, նա կը փրկուի» (Մարկոսի 13:13)

Ողջոյն քեզ, Մարիամ

Ողջոյն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք, Տէրն ընդ քեզ. օրհնեալ ես դու ի կանայս եւ օրհնեալ է պտուղ որովայնի քո՝ Յիսուս։ Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծոյ, բարեխօսեա՛ վասն մեր՝ մեղաւորացս, այժմ եւ ի ժամու մահուան մերոյ. Ամէն:

(արեւելահայերեն)
Ողջո՛ւյն քեզ, Մարիամ, շնորհքներով լի, Տերը քեզ հետ է, օրհնված ես դու կանանց մէջ եւ օրհնված է քո ծոցի պտուղը՝ Յիսուսը: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսի՛ր մեզ՝ մեղավորներիս համար, հիմա եւ մեր մահուան ժամուն. ամեն:

(արեւմտահայերեն)
Ողջո՛յն քեզի, Մարիամ, շնորհքներով լի, Տէրը քեզի հետ է, դուն օրհնուած ես կիներուն մէջ եւ օրհնուած է քու ծոցիդ պտուղը, Յիսուսը: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծոյ, բարեխօսէ՛ մեզի՝ մեղաւորներուս համար, հիմա եւ մեր մահուան ժամուն. ամէն:

Աղբյուր՝ ԱՂՈԹԱՐԱՆ