Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ այս պատուիրաններից, փոքրերից անգամ, մի բան ջնջի եւ մարդկանց այդպէս ուսուցանի, երկնքի արքայութեան մէջ փոքր պիտի համարուի. իսկ ով կատարի եւ ուսուցանի, երկնքի արքայութեան մէջ նա մեծ պիտի համարուի» (Մատթեոս 5:19)

Ո՛ղջ լեր, Թագուհի

Ո՛ղջ լեր, Թագուհի՛, Մա՛յր ողորմութեան, Կեանք, քաղցրութիւն եւ յոյս մեր, ո՛ղջ լեր: Առ քեզ գոչեմք, աքսորեալ որդիքս Եւայի, առ քեզ հառաչեմք հեծելով եւ ողբալով յայսմ արտասուաց վայրի: Արդ՝ ո՛վ բարեխօս մեր, դարձո՛ առ մեզ զաչս ողորմութեան քո, եւ զՅիսուս՝ զօրհնեալ պտուղ որովայնի քո յետ այսր աքսորանաց, ցո՛յց մեզ: Ո՛վ գթած, ո՛վ բարեգութ, ո՛վ քաղցր Կոյս Մարիամ:

Աշխարհաբար արեւմտահայերեն

Ողջո՛յն քեզ, ո՛վ Թագուհի, ողորմութեան Մայր, կեանք, քաղցրութիւն եւ մեր յո՛յսը, ողջո՛յն քեզ: Եւայի աքսորուած որդիներս քեզի՛ կը դիմենք, հեծելով ու ողբալով քեզի՛ կ’աղաչենք: Ո՛վ դուն՝ մեր բարեխօսը, քու ողորմած աչքերդ մեզի՛ դարձուր եւ Յիսուսը՝ արգանդիդ օրհնուա՛ծ պտուղը մեր այս աքսորէն յետոյ՝ մեզի ցո՛յց տուր: Ո՛վ գթած, ո՛վ բարեգութ, ո՛վ քաղցր Կոյս Մարիամ: