Այսպէս է ասում Տէրը. «Եթէ դուք իմ ուսուցմանը հաւատարիմ մնաք, իմ ճշմարիտ աշակերտները կը լինէք: Եւ կը ճանաչէք ճշմարտութիւնը, եւ ճշմարտութիւնը ձեզ կ՚ազատի» (Հովհաննես 8:31)

Կոմիտաս․ Օրոր

Աղուոր ես, չունիս խալատ,
Էրթամ ո՞վ բերիմ բեխալատ.
Օրո՜ր.
էրթամ լուսընկան բերիմ,
Լուսուն աստղերը բեխալատ:
Օրո՜ր.
Աղուոր ես, չունիս խալատ,
Քու ամէն տեղըդ է բեխալատ.
Օրո՜ր.
Դուն ալ խալատ բան մ'ունիս
Քուն չունիս^ արթուն կուկենաս:
Օրո՜ր:

ԿՈՄԻՏԱՍ
Կատարում՝ Իզաբել ԲԱՐՅԱԿԴԱՐՅԱՆԻ