Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ այս պատուիրաններից, փոքրերից անգամ, մի բան ջնջի եւ մարդկանց այդպէս ուսուցանի, երկնքի արքայութեան մէջ փոքր պիտի համարուի. իսկ ով կատարի եւ ուսուցանի, երկնքի արքայութեան մէջ նա մեծ պիտի համարուի» (Մատթեոս 5:19)

Կոմիտաս․ Օրոր

Աղուոր ես, չունիս խալատ,
Էրթամ ո՞վ բերիմ բեխալատ.
Օրո՜ր.
էրթամ լուսընկան բերիմ,
Լուսուն աստղերը բեխալատ:
Օրո՜ր.
Աղուոր ես, չունիս խալատ,
Քու ամէն տեղըդ է բեխալատ.
Օրո՜ր.
Դուն ալ խալատ բան մ'ունիս
Քուն չունիս^ արթուն կուկենաս:
Օրո՜ր:

ԿՈՄԻՏԱՍ
Կատարում՝ Իզաբել ԲԱՐՅԱԿԴԱՐՅԱՆԻ