Այսպէս է ասում Տէրը. «Եթէ դուք իմ ուսուցմանը հաւատարիմ մնաք, իմ ճշմարիտ աշակերտները կը լինէք: Եւ կը ճանաչէք ճշմարտութիւնը, եւ ճշմարտութիւնը ձեզ կ՚ազատի» (Հովհաննես 8:31)

Ընդ հովանեաւ

Ընդ հովանեաւ պաշտպանութեան քո ապաւինիմք, Սու՛րբ Աստուածածին: Զաղաչանս մեր մի՛ անտես առներ, այլ միշտ փրկեա՛ զմեզ յամենայն վտանգից մերոց: Փառաւորեալ եւ օրհնեալ մի՛շտ Սուրբ Կոյս:

Աշխարհաբար արեւմտահայերեն

Քու պաշտպանութեանդ հովանիին տակ կ’ապաւինինք, Սու՛րբ Աստուածածին: Մեր աղանչանքները մի՛ անտեսեր, այլ մեզ միշտ փրկէ՛ մեր բոլոր վտանգներէն, ո՛վ փառաւորուած եւ օրհնուած մի՛շտ Սուրբ Կոյս:

Աղբյուր՝ ԱՂՈԹԱՐԱՆ