Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ այս պատուիրաններից, փոքրերից անգամ, մի բան ջնջի եւ մարդկանց այդպէս ուսուցանի, երկնքի արքայութեան մէջ փոքր պիտի համարուի. իսկ ով կատարի եւ ուսուցանի, երկնքի արքայութեան մէջ նա մեծ պիտի համարուի» (Մատթեոս 5:19)

Ընդ հովանեաւ

Ընդ հովանեաւ պաշտպանութեան քո ապաւինիմք, Սու՛րբ Աստուածածին: Զաղաչանս մեր մի՛ անտես առներ, այլ միշտ փրկեա՛ զմեզ յամենայն վտանգից մերոց: Փառաւորեալ եւ օրհնեալ մի՛շտ Սուրբ Կոյս:

Աշխարհաբար արեւմտահայերեն

Քու պաշտպանութեանդ հովանիին տակ կ’ապաւինինք, Սու՛րբ Աստուածածին: Մեր աղանչանքները մի՛ անտեսեր, այլ մեզ միշտ փրկէ՛ մեր բոլոր վտանգներէն, ո՛վ փառաւորուած եւ օրհնուած մի՛շտ Սուրբ Կոյս:

Աղբյուր՝ ԱՂՈԹԱՐԱՆ