Այսպէս է ասում Տէրը. «Ո՞վ արթնացրեց արդարին Արեւելքից եւ կանչեց իր յետեւից. նա գնալու է եւ հեթանոսների յանդիման հատուցում է տալու, սարսափահար է անելու թագաւորներին, հողին է յանձնելու նրանց սրերը, խռիւի պէս վանելու է նրանց նետերը» (Եսայի 41:2)

Ընդ հովանեաւ

Ընդ հովանեաւ պաշտպանութեան քո ապաւինիմք, Սու՛րբ Աստուածածին: Զաղաչանս մեր մի՛ անտես առներ, այլ միշտ փրկեա՛ զմեզ յամենայն վտանգից մերոց: Փառաւորեալ եւ օրհնեալ մի՛շտ Սուրբ Կոյս:

Աշխարհաբար արեւմտահայերեն

Քու պաշտպանութեանդ հովանիին տակ կ’ապաւինինք, Սու՛րբ Աստուածածին: Մեր աղանչանքները մի՛ անտեսեր, այլ մեզ միշտ փրկէ՛ մեր բոլոր վտանգներէն, ո՛վ փառաւորուած եւ օրհնուած մի՛շտ Սուրբ Կոյս:

Աղբյուր՝ ԱՂՈԹԱՐԱՆ