Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Եփրեմ Ասորի. Աղոթք

ՃԽ (140)

Արդ, Տե՛ր իմ և Աստվա՛ծ իմ Հիսուս Քրիստոս` բարերար, ողորմած, մարդասեր, անոխակալ և անհիշաչար, ընդունի՛ր իմ աղոթքներն ու խնդրվածքները, որ պաղատում և հայցում եմ Քեզանից ինձ ու բոլոր հավատացյալների համար: Երես մի՛ թեքիր աղերսողիցս, այլ խոնարհվի՛ր դեպի աղաչանքներս և լսի՛ր ինձ, Մարդասե՛ր, ցո՛ւյց տուր իմ հանդեպ Քո ընտանի մարդասիրության ողորմությունը և խնայի՛ր ինձ՝ Քո մեղանչած ծառային: Կարգի՛ր Քո աջակողմյան դասում և մի՛ դասիր ձախակողմում` ուլերի հետ, որոնք զայրացրին Քեզ, և մի՛ պահանջիր ինձնից հանցանքներիս անհամար պարտքերը: Եվ այնժամ մի՛ դատապարտիր մեղավորիս, և անաչառ ատյանում թող հայտնի չդառնան ամբարիշտիս ծածուկ հանցանքները հրեշտակներին ու հրեշտակապետերին և Քեզ սիրող բոլոր սրբերին: Այլ հաղթվելով Քո մարդասիրությամբ՝ այցելությո՛ւն արա Քո մեղանչած ծառայիս և մի՛ հատուցիր ինձ ըստ իմ չար գործերի: Մի՛ հրամայիր կապված ոտքերով ու ձեռքերով հանել արտաքին խավարը, ուր աչքերի լաց է և ատամների կրճտում, այլ ըստ Քո գթության, բարերարության և անհիշաչարության, ողորմի՛ր ինձ` բազմամեղիս: Այն օրը ազատի՛ր հավիտենական ամոթից և փրկի՛ր ինձ անվախճան տանջանքներից ու աններելի պատուհասից: Բա՛ց արա ինձ Քո ողորմության դուռը և մի՛ փակիր դուռը Քո արքայության, Տե՛ր իմ, Տե՛ր, Աստվա՛ծ իմ, Աստվա՛ծ Հիսուս Քրիստոս: Այն օրը արժանացրո՛ւ ինձ` անարժանիս, լույսի երանությանը և կատարյալ պարգևներին, անսպառ հավիտենական ուրախությանը, սրբերի ու արդարների բարի վարձքին՝ մշտապես վայելելու երանելիների փառքը. որպեսզի արժանապես մտնեմ անմահ Փեսայիդ առագաստը և բոլոր սրբերիդ հետ ժառանգեմ անսպառ բարիքները մաքուր, հստակ, սուրբ սրտով և համարձակ երեսով. [որ] միշտ Քեզ տեսնեմ հրեշտակների հետ և [Քեզ] սիրող սրբերի հետ գոհանալով, վայելեմ Երրորդությանդ անհաս, անճառելի և անեզրական լույսը: Եվ [ինձ] զուգահավասա՛ր դարձրու Քո սրբերին, որ միշտ արժանապես օրհնաբանեմ, և հանապազ պայծառացրո՛ւ Քո աստվածային անստվեր լույսով: Եվ ես անդադար երգով կփառավորեմ, կբարեբանեմ և կօրհնեմ Ամենասուրբ Երրորդությանդ այժմ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն: