Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Աստծո բոլոր սրբերին

Ո՛վ Աստծո բոլոր սրբեր, հաճելի ծառաներ եւ Նրա կամքի հարազատ կատարողներ, անարատ տաճարներ, մաքուր բնակարաններ եւ Ամենասուրբ Երրորդության բերկրալի անդորրություններ: Մարմնով անմարմիններ եւ երկրի վրա հրեշտականմաններ, Ադամի տոհմից ծնվածներ, սակայն երկնքում ապրողներ եւ հրեշտակներին դասակցվածներ: Երկրի վրա հալածվածներ, նեղվածներ եւ չարչարվածներ, իսկ երկնքում ՝փառավորվածներ, պսակվածներ եւ Քրիստոսի հետ թագավորածներ: Հավատացյալ ների պարծանք եւ հրեշտակների ուրախություն, աշխարհի լուսավորիչներ եւ վերին գավառի զարդեր, երկրավորներիս համար ապավեններ ու օգնականներ, երկնային զորքերին՝ զինակիցներ եւ պարակիցներ: Մեղավորների հույս եւ ակնկալություն ու առ Աստված համարձակ բարե խոսներ: Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ, Սուրբ Ստեփաննոս Նախավկա, սուրբ առաքյալներ եւ մարգարեներ, սուրբ հայրապետներ ու վարդապետներ, սուրբ մարտիրոսներ եւ ճգնավորներ, սուրբ կույսեր ու միանձնուհիներ եւ բոլոր հին ու նոր, հայտնի ու անհայտ սրբեր: Առ Քրիստոս ձեր սիրո եւ մեր հանդեպ ունեցած ձեր սիրո ու ազգակցու թյան, հանուն Քրիստոսի անվան եւ մեր փրկության ձեր կրած սոսկալի չարչարանքների, ձեր հեղած պատվական արյան, եւ ձեր ունեցած ու ունալիք երախտիքնե րի եւ բարե րարու թյունների՝ աղաչում եմ ձեզ, ողորմեցե՛ք ձեր տառապյալ ծառայիս, եւ տկարու թյանս ժամանակ օգնու թյան հասե՛ք, որովհետեւ դուք փորձառու եք եւ գիտեք իսկ, որ մեր բնությունը սխալական է եւ դյուրասայթաք, մեր մարմինը՝ դյուրախաբ, մեղսասեր եւ հոգուն վնասակար ամեն ինչ անհագ ցանկացող: Այս աշխարհն ամեն ինչում որոգայթավոր է եւ լի սոսկատեսիլ ու թունավորված հրապույրներով: Այն բազմատեսակ պատրանքներ, խաբեություններ ունի եւ ամեն տեսակ փորձու թյուն նե րի տուն է, իսկ դրդող եւ հորդորող թշնամին՝ միշտ առընթեր: Արդ, ո՛վ երանելիներ եւ փառավորվածներ, դուք այս ամենը տեսաք եւ փորձ ունեցաք, սակայն Աստծո շնորհներով զորացած՝ բոլոին ոտնակոխ արեցիք եւ քաջությամբ հաղթեցիք ու նրանց որոգայթները փշրելով՝ փրկվեցիք եւ ելաք երկինք ու հավիտենական հանգիստ առաք: Ուրեմն, դուք, որ փորձառու եք, կարող եք փորձության մեջ եղողներիս օգնական լինել, որի համար աղաչում եմ ձեզ, ո՛վ Աստծո սրբեր, օգնեցե՛ք ինձ՝ փորձության մեջ եղող եւ մեղավոր ձեր ծառային, փրկեցե՛ք բոլոր որոգայթներից ու փորձություններից, հոգեւոր եւ մարմնավոր թշնամիներից եւ պաշտպանեցե՛ք ինձ բոլոր մեղսառիթ պատահարներից եւ ընդհանրապես հոգեվնաս ընթացքից: Բարեխոսեցե՛ք առ Աստված, որպեսզի ների իմ բոլոր սխալները, թողնի իմ բոլոր մեղքերը եւ, որքան մարմնի մեջ եմ, պահպանի Իր կամքի համաձայն: Եվ այս կյանքից հետո թող արժանացնի Իր քաղցր եւ օրհնյալ տեսությանը, որպեսզի ձեզ հետ նաեւ ե՛ս փառավորեմ Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն հավիտյանս հավիտենից. Ամեն:

Սիմեոն Երևանցի

Աղբյուր՝ ԱՂՈԹԱՐԱՆ