Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ այս պատուիրաններից, փոքրերից անգամ, մի բան ջնջի եւ մարդկանց այդպէս ուսուցանի, երկնքի արքայութեան մէջ փոքր պիտի համարուի. իսկ ով կատարի եւ ուսուցանի, երկնքի արքայութեան մէջ նա մեծ պիտի համարուի» (Մատթեոս 5:19)

Լուսինե Զաքարյան-Կոմիտաս. Քելեր, ցոլեր

Քելեր, ցոլեր իմ յարը,
Արևի տակին
Քելեր, ցոլեր իմ յարը:
Սարի սովոր,
Մեն-մենավոր,
Շեկ տղա,
Շող արեգակ,
Թո՛ղ արեգակ,
Ե՛կ, տղա:

Քելեր, ցոլեր իմ յարը,
Աղբյուրի ակին
Քելեր, ցոլեր իմ յարը:
Կանաչ առվով,
Ճանաչ առվով,
Ե՛կ, տղա,
Բաղովն արի,
Շողովն արի,
Շեկ տղա:

Քելեր, ցոլեր իմ յարը,
Գերանդին ուսին՝
Քելեր, ցոլեր իմ յարը:
Հով ծառի տակին,
Զով ծառի տակին,
Ե՛կ, տղա.
Հունձ ես արել,
Քրտինք դառել,
Շեկ տղա:

Քելեր, ցոլեր իմ յարը,
Ջա՜ն, աչք ի լուսին՝
Քելեր, ցոլեր իմ յարը:
Հով է, քնիր,
Զով է, քնիր,
Ե՛կ, տղա,
Հունձ ես արել,
Շատ բեզարել,
Շեկ տղա: