Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ այս պատուիրաններից, փոքրերից անգամ, մի բան ջնջի եւ մարդկանց այդպէս ուսուցանի, երկնքի արքայութեան մէջ փոքր պիտի համարուի. իսկ ով կատարի եւ ուսուցանի, երկնքի արքայութեան մէջ նա մեծ պիտի համարուի» (Մատթեոս 5:19)

Հաղթության աղոթք

Հիսուս Քրիստոս, փրկի՛ր ինձ իմ թշնամիներից, քանզի ահա առյուծի պես գոչում ու մռնչում են՝ կամենալով կլանել ինձ: Արձակի՛ր Քո շանթերը և կործանի՛ր նրանց, քանզի զորություն՝ չունեն կանգնելու Քեզ սիրողների ու աղոթողների առջև. ամեն: