Այսպէս է ասում Տէրը. «Վա՜յ նրան, որ իր հօրը կ՚ասի, թէ՝ ինչո՞ւ ծնեցիր ինձ, եւ մօրը, թէ՝ ինչո՞ւ ծննդաբերեցիր ինձ» (Եսայի 45:10)

Աղոթք Քրիստոսին

Շնորհակալութի՛ւն քեզի, Քրիստո՛ս Թագաւոր, որ անարժանս արժանի համարեցիր սուրբ Մարմինիդ եւ Արիւնիդ հաղորդուելու:

Եւ հիմա, կ’աղաչե՜նք, թող այս ճաշակումը դատապարտութեան առիթ չըլլա՛յ մեզի, այլ՝ մեղքերու քաւութիւն եւ թողութիւն, հոգիներու ու մարմիններու՝ առողջութիւն, եւ ամէն առաքինի գործերու մղիչ: Որպէսզի ասիկա սրբէ մեր շունչը, հոգին ու մարմինը, եւ մեզ տաճար եւ բնակարան դարձնէ ամենասուրբ Երրորդութեանդ: Եւ մենք սուրբերուդ հետ միասին փառաւորելու քեզ՝ Հօրդ եւ Սուրբ Հոգիիդ հետ միասին. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն: