Այսպէս է ասում Տէրը. «Եթէ ուշադիր լսես քո Տէր Աստծոյ ձայնը, նրա համար հաճելի գործեր կատարես, ունկնդիր լինես նրա պատուիրաններին ու ենթարկուես նրա բոլոր հրամաններին, քեզ վրայ չեմ թափի բոլոր այն հիւանդութիւնները, որ թափեցի եգիպտացիների վրայ, քանզի ես եմ քեզ բժշկող Տէրը» (Ելք 15:

Աղոթք Քրիստոսին

Շնորհակալութի՛ւն քեզի, Քրիստո՛ս Թագաւոր, որ անարժանս արժանի համարեցիր սուրբ Մարմինիդ եւ Արիւնիդ հաղորդուելու:

Եւ հիմա, կ’աղաչե՜նք, թող այս ճաշակումը դատապարտութեան առիթ չըլլա՛յ մեզի, այլ՝ մեղքերու քաւութիւն եւ թողութիւն, հոգիներու ու մարմիններու՝ առողջութիւն, եւ ամէն առաքինի գործերու մղիչ: Որպէսզի ասիկա սրբէ մեր շունչը, հոգին ու մարմինը, եւ մեզ տաճար եւ բնակարան դարձնէ ամենասուրբ Երրորդութեանդ: Եւ մենք սուրբերուդ հետ միասին փառաւորելու քեզ՝ Հօրդ եւ Սուրբ Հոգիիդ հետ միասին. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն: