Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Աղոթք Քրիստոսին

Շնորհակալութի՛ւն քեզի, Քրիստո՛ս Թագաւոր, որ անարժանս արժանի համարեցիր սուրբ Մարմինիդ եւ Արիւնիդ հաղորդուելու:

Եւ հիմա, կ’աղաչե՜նք, թող այս ճաշակումը դատապարտութեան առիթ չըլլա՛յ մեզի, այլ՝ մեղքերու քաւութիւն եւ թողութիւն, հոգիներու ու մարմիններու՝ առողջութիւն, եւ ամէն առաքինի գործերու մղիչ: Որպէսզի ասիկա սրբէ մեր շունչը, հոգին ու մարմինը, եւ մեզ տաճար եւ բնակարան դարձնէ ամենասուրբ Երրորդութեանդ: Եւ մենք սուրբերուդ հետ միասին փառաւորելու քեզ՝ Հօրդ եւ Սուրբ Հոգիիդ հետ միասին. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն: