Այսպէս է ասում Տէրը. «Խոհեմութիւնից զուրկ թագաւորը մեծ անիրաւութիւն անող է, բայց անիրաւութիւնն ատողը երկար կեանք կ՚ունենայ» (Առակներ 28:16)

Ճառագայթ եւ կերպարան. Սբ. Մովսես Խորենացի

Ճառագայթ եւ կերպարան Էութեան Հօր Բանդ Աստուած,
զՔեզ բարեբանեմք ասելով փառք ի բարձունս Աստուծոյ:

Որ միացար ի մարմնի անճառապէս ճշմարիտդ Աստուած
զՔեզ բարեբանեմք ասելով փառք ի բարձունս Աստուծոյ:

Որ զանիծիցն բարձեր զդատապարտութիւն Քրիստոս Աստուած,
զՔեզ բարեբանեմք ասելով փառք ի բարձունս Աստուծոյ:

Կատարում է Վարուժան սարկավագ Մարգարյանը: