Այսպէս է ասում Տէրը. «Ինչպէս ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմեանց սիրեցէք: Եթէ դուք միմեանց սիրէք, դրանով բոլորը պիտի իմանան, որ դուք իմ աշակերտներն էք» (Հովհաննեսի 13:34-35)

Հայրիկ Մուրադյան. Աշնան Գիշեր

Էս գիշեր, աշնան գիշեր
Շաղն իջել զգետին նխշեր,
Առնոսա նախշուն հավքեր
Յարիս հետ քուն են մտել:

Իմ յարոջ կապա կարեք
Արևից էրեսն արեք
Լուսնակից աստառ ձևեք
Աստղերից կոճակ շարեք։

Բեդավին նալն ինչ կանի,
Խորոտին խալն ինչ կանի,
Թե յարիկ սրտովն էլնի
Ախշըրքի մալն ինչ կանի:

Իմ յարոջ կապա կարեք
Արևից էրեսն արեք
Լուսնակից աստառ ձևեք
Աստղերից կոճակ շարեք

Ջրի կերթա դարեկով,
Սիրտս կէրես կրակով:
Թևիկս կարմունջ անեմ,
Քեզ վրով մեր տուն տանեմ:

Իմ յարոջ կապա կարեք,
Արևից էրեսն արեք
Լուսնակից աստառ ձևեք,
Աստղերից կոճակ շարեք։