Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Ե՛կ Սուրբ Հոգի

(արեւմտահայերեն)

Ե՛կ Սուրբ Հոգի եւ երկինքի բարձունքներէն մեզի ղրկէ՛ ճառագայթ մը Քու լոյսէդ: Ե՛կ, ո՛վ Հա՛յր աղքատին, բաշխող բարիին, լո՛յս սրտերուն: Ե՛կ, գերագոյն մխիթարիչ եւ քաղցըր հիւր հոգիներուն, ո՛վ կազդուրիչ զովութիւն: Դուն ես հանգիստ յոգնութեան դու՝ զովացում ջերմութեան եւ սփոփանք լացողին: Ո՛վ Լոյս երջանիկ, թափանցէ՛ ներսիդին Քեզի հաւատացողին: Առանց Քու զօրութեան, մարդուն մէջ ամենայն բո՛յն է ապականութեան:

Աղտը մաքրէ՛, չորը թրջէ՛, վէրքը բուժէ՛, կարծրը կակղէ՛, պաղը տաքցու՛ր, ծուռը ուղղէ՛: Քեզի հաւատացողին, Քեզի վստահողին եօթնարփեան շնորհքներդ պարգեւէ՛: Առաքինին վարձատրէ՛, տու՛ր վերջնական փրկութիւն, անվախճան ուրախութիւն. Ամէն:

Աղբյուր՝ ԱՂՈԹԱՐԱՆ