Այսպէս է ասում Տէրը. «Վշտակի՛ց եղիր Քրիստոս Յիսուսի տառապանքներին որպէս նրա բարի զինուորը։ Ոչ ոք, զինուոր դառնալով, չի զբաղուի աշխարհիկ կեանքի գործերով, որպէսզի զօրավարին հաճելի լինի։ Եւ եթէ մէկը մրցամարտիկ է, պսակ չի ստանայ, եթէ ըստ օրէնքի չմարտնչի» (Տիմոթեոս 2:3-5)

Ե՛կ Սուրբ Հոգի

(արեւմտահայերեն)

Ե՛կ Սուրբ Հոգի եւ երկինքի բարձունքներէն մեզի ղրկէ՛ ճառագայթ մը Քու լոյսէդ: Ե՛կ, ո՛վ Հա՛յր աղքատին, բաշխող բարիին, լո՛յս սրտերուն: Ե՛կ, գերագոյն մխիթարիչ եւ քաղցըր հիւր հոգիներուն, ո՛վ կազդուրիչ զովութիւն: Դուն ես հանգիստ յոգնութեան դու՝ զովացում ջերմութեան եւ սփոփանք լացողին: Ո՛վ Լոյս երջանիկ, թափանցէ՛ ներսիդին Քեզի հաւատացողին: Առանց Քու զօրութեան, մարդուն մէջ ամենայն բո՛յն է ապականութեան:

Աղտը մաքրէ՛, չորը թրջէ՛, վէրքը բուժէ՛, կարծրը կակղէ՛, պաղը տաքցու՛ր, ծուռը ուղղէ՛: Քեզի հաւատացողին, Քեզի վստահողին եօթնարփեան շնորհքներդ պարգեւէ՛: Առաքինին վարձատրէ՛, տու՛ր վերջնական փրկութիւն, անվախճան ուրախութիւն. Ամէն:

Աղբյուր՝ ԱՂՈԹԱՐԱՆ