Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով կռիւ է փնտրում բարեկամի դէմ, նա թակարդ է լարում իր ոտքերի համար» (Առակներ 29:5)

Անբաժանելի եւ համագոյ

Գիշերային Ժամ

Անբաժանելի եւ համագոյ Երրորդութեանդ, համաձայնեալք ընդ զօրս երկնից. փառս մատուցանեմք:

Փա՜ռք քեզ, որ յանարուեստ յաթոռ բարձրացեալ հանգչիս, սո'ւրբ Աստուած` հզօր եւ սքանչելագործ:

Փա՜ռք քեզ, որ յանէից գոյացուցեր զամենայն արարածս, սո'ւրբ Աստուած` անճառ Հօր անե'ղ Որդի:

Փա՜ռք քեզ, որ տեսչութեամբ խնամես զամենայն արարածս, սո'ւրբ Աստուած` բղխո'ւմն անսպառ աղբեր:

Տէ'ր, ժողովրդապետք եկեղեցւոյ ի քէն հայցեն` ասելով. Հովի'ւ բարի, ողորմեա' բանաւոր հօտի:

Ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա։

Ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա։

Ժամագիրք