Այսպէս է ասում Տէրը. «Ուր թշնամանք է մտնում, այնտեղ կայ նաեւ անարգանք։ Խոնարհների բերանն իմաստութիւն է խորհում։ Ուղղամիտներին առաջնորդելու է իրենց կատարելութիւնը, բայց անօրէններին կործանելու է իրենց գայթակղութիւնը» (Առակներ 11:2-3)

Անբաժանելի եւ համագոյ

Գիշերային Ժամ

Անբաժանելի եւ համագոյ Երրորդութեանդ, համաձայնեալք ընդ զօրս երկնից. փառս մատուցանեմք:

Փա՜ռք քեզ, որ յանարուեստ յաթոռ բարձրացեալ հանգչիս, սո'ւրբ Աստուած` հզօր եւ սքանչելագործ:

Փա՜ռք քեզ, որ յանէից գոյացուցեր զամենայն արարածս, սո'ւրբ Աստուած` անճառ Հօր անե'ղ Որդի:

Փա՜ռք քեզ, որ տեսչութեամբ խնամես զամենայն արարածս, սո'ւրբ Աստուած` բղխո'ւմն անսպառ աղբեր:

Տէ'ր, ժողովրդապետք եկեղեցւոյ ի քէն հայցեն` ասելով. Հովի'ւ բարի, ողորմեա' բանաւոր հօտի:

Ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա։

Ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա։

Ժամագիրք