Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Անբաժանելի եւ համագոյ

Գիշերային Ժամ

Անբաժանելի եւ համագոյ Երրորդութեանդ, համաձայնեալք ընդ զօրս երկնից. փառս մատուցանեմք:

Փա՜ռք քեզ, որ յանարուեստ յաթոռ բարձրացեալ հանգչիս, սո'ւրբ Աստուած` հզօր եւ սքանչելագործ:

Փա՜ռք քեզ, որ յանէից գոյացուցեր զամենայն արարածս, սո'ւրբ Աստուած` անճառ Հօր անե'ղ Որդի:

Փա՜ռք քեզ, որ տեսչութեամբ խնամես զամենայն արարածս, սո'ւրբ Աստուած` բղխո'ւմն անսպառ աղբեր:

Տէ'ր, ժողովրդապետք եկեղեցւոյ ի քէն հայցեն` ասելով. Հովի'ւ բարի, ողորմեա' բանաւոր հօտի:

Ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա։

Ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա։

Ժամագիրք