Այսպէս է ասում Տէրը. «Արդարեւ, քահանայի շրթունքները զգոյշ պիտի վարուեն գերութեան հետ, նրա բերանից պիտի օրէնքներ խնդրեն, քանի որ նա է Ամենակալ Տիրոջ պատգամաբերը» (Մաղաքիա 2:7)

Աղօթք

Քրիսոտո'ս, Որդի Աստուծոյ` անոխակալ եւ բարեգութ, գթա' քո արարչական
սիրովդ ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից քոց: Յիշեա' յաւուր մեծի գալստեան
արքայութեան քոյ: Արա' արժանի ողորմութեան, քաւութեան եւ թողութեան
մեղաց: Դասաւորեալ պայծառացո' ընդ սուրբս քո յաջակողման դասուն: Զի դու ես
Տէր եւ Արարիչ ամենեցուն, դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց, եւ քեզ վայել է
փառք, իշխանութւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ:
Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Հայր մեր որ յերկինս:

ԺԱՄԱԳԻՐՔ