Այսպէս է ասում Տէրը. «Երիտասարդական ցանկութիւններից փախի՛ր եւ գնա՛ արդարութեան, հաւատի, սիրոյ, խաղաղութեան եւ սրբութեան յետեւից նրանց հետ, որոնք մաքուր սրտով աղօթում են Տիրոջ անունով» (Տիմոթեոս 2:22)

Աղօթք

Քրիսոտո'ս, Որդի Աստուծոյ` անոխակալ եւ բարեգութ, գթա' քո արարչական
սիրովդ ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից քոց: Յիշեա' յաւուր մեծի գալստեան
արքայութեան քոյ: Արա' արժանի ողորմութեան, քաւութեան եւ թողութեան
մեղաց: Դասաւորեալ պայծառացո' ընդ սուրբս քո յաջակողման դասուն: Զի դու ես
Տէր եւ Արարիչ ամենեցուն, դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց, եւ քեզ վայել է
փառք, իշխանութւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ:
Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Հայր մեր որ յերկինս:

ԺԱՄԱԳԻՐՔ