Այսպէս է ասում Տէրը. «Իմաստութեա՛մբ վարուեցէք դրսինների հետ՝ գնահատելով ժամանակը: Եւ ձեր խօսքը թող լինի միշտ լի Տիրոջ շնորհով, որպէս թէ աղով համեմուած լինի, որպէսզի դուք իմանաք, թէ ինչպէս պէտք է պատասխան տաք իւրաքանչիւրին» (Կողոսացիներ 4:5)

Ուրախ լեր, Թագուհի երկնից

(Զատկական շրջան)

Ուրախ լե՛ր, Թագուհի երկնից, ալէլուիա:
Քանզի զոր ի քեզ կրել արժանի եղեր, ալէլուիա,
Յարեաւ ահա՛ որպէս ասացն, ալէլուիա:
Խնդա՛ եւ ուրախ լե՛ր, Կո՛յս Մարիամ, ալէլուիա,
Զի ճշմարտապէս յարեաւ Տէրն, ալէլուիա:
Աղաչեա՛ վասն մեր զԱստուած, ալէլուիա:

Աղօթք
Աստուած, որ յարութեամբ Որդւոյ Քո Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի զաշխարհ ուրախ առնել հաճեցար, տու՛ր մեզ, աղաչեմք, զի ի ձեռն ծնողի նորին Կուսին Մարիամու՝ հասցուք յաւիտենական ուրախութեանցն յերկինս, Տերամբ Մերով Յիսուսիւ Քրիստոսիւ. Ամէն:

(Աշխարհաբար արեւմտահայերեն)

Ուրախացի՛ր, երկինքի՛ Թագուհի, ալէլուիա՛:
Որովհետեւ Անիկա, զոր մէջդ կրելու արժանի եղար,
յարութիւն առաւ, ինչպէս որ ըսած էր, ալէլուիա՛:
Խնդա՛ եւ ուրախացի՛ր, Կո՛յս Մարիամ,
որովհետեւ Տէրը ճշմարտապէս յարեաւ, ալէլուիա՛:
Աղաչէ՛ զԱստուած մեզի համար, ալէլուիա՛:

Աղօթք
Աստուա՛ծ, որ արժանի համարեցար աշխարհը Քու Որդիիդ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի յարութեամբ ուրախացնել, կÿաղաչենք, տու՛ր մեզի որ՝ Զինք ծնող Կոյս Մարիամի միջոցով՝ հասնինք երկինքի ուրախութիւններուն, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսով. Ամէն:

ԱՂՈԹԱՐԱՆ