Այսպէս է ասում Տէրը. «Եթէ ուշադիր լսես քո Տէր Աստծոյ ձայնը, նրա համար հաճելի գործեր կատարես, ունկնդիր լինես նրա պատուիրաններին ու ենթարկուես նրա բոլոր հրամաններին, քեզ վրայ չեմ թափի բոլոր այն հիւանդութիւնները, որ թափեցի եգիպտացիների վրայ, քանզի ես եմ քեզ բժշկող Տէրը» (Ելք 15:

Դաշտը անտեր

Կը սպասէ
Դաշտը ծարաւ
Յագենալու կը սպասէ
Մինչ անդին
Ամբարտակը կ՛ուռի ջուրով բանտուած.

Կը սպասէ
Դաշտը կարօտ
Ողողուելու կը սպասէ
Մինչ անդինՇ
Գետը քամուող երակի պէս կը հիւծի.

Բարձրերէն
Հայրենական հոծ լեռներու գագաթներէն լուսափառ
Կ’իջնեն ուղխեր հսկաներու արցունքին պէս յորդաբուխ
Կ’ըլլան վտակ, կ’ըլլան առու բիւրաւոր
Որ կը թափին կը կուտակուին կը լեցնեն ջրաթումբը ջլապիրկ
Ու լը ճնշեն ահաւոր
Ինչպէս գաղտնի արտասուքը որ դէպի ներս կը հոսի
Կ’ուռեցնէ սիրտը անզօր կալանաւոր կտրիճին.

Հեռուներէն
Պապենական սուրբ հողերու ընդերքէն
Կանխաւ ծախուած քրտինքնի պէս թորուող ծորող ակերու
Ի զուր հեղուած արիւնի պէս պազող ժայթքող աղբւիրներու ջուրերէն
Ծնունդ առած գետը պղտոր կը բաժնուի երակ երակ ճիւղ առ ճիւղ
Ու կ’երթայ
Արհեստական ուղիներով օտարներու արտն ու այգին ջրելու
Կը տարածուի կը հեռանայ կը ճահճանայ կը ծիւրի
Մինչեւ իյնայ համայնակուլ ովկիանին վիհը մութ.

Մինչդեռ դաշտը
Մէկէն միւսէն - կամ երկուքէն միասին
Հեղեղուելու
Ողողուելու
Գրաւուելու
կւ սպասէ:

Զարեհ ԽՐԱԽՈՒՆԻ