Այսպէս է ասում Տէրը. «Եթե Ես չգնամ, Մխիթարիչը չի գա ձեզ մոտ» (Հովհաննես 16:7)

Զգեստավորիր մեզ արդարության զենքերով

Տե՛ր Աստված մեր, զգեստավորի՛ր մեզ արդարության զենքերով` զորավոր և հաղթող լինելու սատանայական պատերազմների դեմ. և նրա բոլոր հրեղեն նետերը հանգցնելով` ապահով լինենք դևերի խավարային ընթացից, կեսօրվա դիվային գայթակղությունից: Եվ վայելչաբար զգաստանալով այս օրվա ընթացքում` առաքինաբար մնանք մեր անձերի փրկության համար` ի պատիվ և ի փառս Ամենասուրբ Երրորդությանդ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն:

Աղբյուր՝ ԴԵՊԻ ԼՈՒՅՍ