Այսպէս է ասում Տէրը. «Իմաստութեա՛մբ վարուեցէք դրսինների հետ՝ գնահատելով ժամանակը: Եւ ձեր խօսքը թող լինի միշտ լի Տիրոջ շնորհով, որպէս թէ աղով համեմուած լինի, որպէսզի դուք իմանաք, թէ ինչպէս պէտք է պատասխան տաք իւրաքանչիւրին» (Կողոսացիներ 4:5)

Զգեստավորիր մեզ արդարության զենքերով

Տե՛ր Աստված մեր, զգեստավորի՛ր մեզ արդարության զենքերով` զորավոր և հաղթող լինելու սատանայական պատերազմների դեմ. և նրա բոլոր հրեղեն նետերը հանգցնելով` ապահով լինենք դևերի խավարային ընթացից, կեսօրվա դիվային գայթակղությունից: Եվ վայելչաբար զգաստանալով այս օրվա ընթացքում` առաքինաբար մնանք մեր անձերի փրկության համար` ի պատիվ և ի փառս Ամենասուրբ Երրորդությանդ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն:

Աղբյուր՝ ԴԵՊԻ ԼՈՒՅՍ