Այսպէս է ասում Տէրը. «Ինչպէս ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմեանց սիրեցէք: Եթէ դուք միմեանց սիրէք, դրանով բոլորը պիտի իմանան, որ դուք իմ աշակերտներն էք» (Հովհաննեսի 13:34-35)

Հայրիկ Մուրադյան․ Խիո Խանե

Տնեն էլար դու կայնար տյուռ,
Մեջքդ բարակ, խանջարի պյուռ,
Քյամին էզար, իտու շուռ-մուռ,
Ես քո սիրուն շիվար ու ծուռ:

Խիո, խիո, խանե, խանե,
Խիո, խիո, խանե, խանե:

Քելքդ մաքու, շօրօր` ձկան,
Կուզիմ ըլնիս ’ձի սիրական,
Թուխ կոնդուրդ , սիվտակ փուլակ,
Ես քի տ’առնե, չիթող ֆալաք :

Քի կին ըլնի, ես քի կընիմ,
Քու ծեռ ու ոտ խինա դընիմ,
Նըռան գինի խետ քյի խըմիմ,
Սարխոշանամ , ծոցդ քնիմ:

Ջուրն ի փրթիր, կըգա սարեն,
Կըգա թափվի մարմար քարեն,
Հիրուր մի տու սըրտիս յարեն ,
Խաբար չունիմ անուշ յարեն:

Դու կայնիր իս աղբրի ական,
Փելքյըտ կտա արեգական,
Կարմիր թշեր արուն կաթան,
Կլոր հիրես, պստիկ բերան:

Կատարում է Հայրիկ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԸ