Այսպէս է ասում Տէրը. «Խրատի՛ր որդուդ, եւ նա հանգստութիւն կտայ քեզ, զարդ կլինի քո հոգու համար եւ չի հնազանդուի անօրէն ազգի: Ով գնում է արդարութեան ճանապարհով, օգնութիւն է գտնելու, իսկ ով ծուռ ճանապարհ է ելնում, նրա ոտքը պիտի կապուի» (Առակներ 28:17-18)

Հայրիկ Մուրադյան․ Խիո Խանե

Տնեն էլար դու կայնար տյուռ,
Մեջքդ բարակ, խանջարի պյուռ,
Քյամին էզար, իտու շուռ-մուռ,
Ես քո սիրուն շիվար ու ծուռ:

Խիո, խիո, խանե, խանե,
Խիո, խիո, խանե, խանե:

Քելքդ մաքու, շօրօր` ձկան,
Կուզիմ ըլնիս ’ձի սիրական,
Թուխ կոնդուրդ , սիվտակ փուլակ,
Ես քի տ’առնե, չիթող ֆալաք :

Քի կին ըլնի, ես քի կընիմ,
Քու ծեռ ու ոտ խինա դընիմ,
Նըռան գինի խետ քյի խըմիմ,
Սարխոշանամ , ծոցդ քնիմ:

Ջուրն ի փրթիր, կըգա սարեն,
Կըգա թափվի մարմար քարեն,
Հիրուր մի տու սըրտիս յարեն ,
Խաբար չունիմ անուշ յարեն:

Դու կայնիր իս աղբրի ական,
Փելքյըտ կտա արեգական,
Կարմիր թշեր արուն կաթան,
Կլոր հիրես, պստիկ բերան:

Կատարում է Հայրիկ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԸ