Այսպէս է ասում Տէրը. «Խրատի՛ր որդուդ, եւ նա հանգստութիւն կտայ քեզ, զարդ կլինի քո հոգու համար եւ չի հնազանդուի անօրէն ազգի: Ով գնում է արդարութեան ճանապարհով, օգնութիւն է գտնելու, իսկ ով ծուռ ճանապարհ է ելնում, նրա ոտքը պիտի կապուի» (Առակներ 28:17-18)

Ներսես Շնորհալի. Տաղ աւետեաց

Բարբառ աւետեաց ձայնիւ․
Գաբրիէլ գոչէր սըրբուհւոյն.
Առ քեզ առաքիմ, մաքուր,
Պատրաստել տեղի տէրունւոյն:
Նըւագ ցընծութեան երգեմք.
Ուրա՚խ լեր, բերկրեալդ, տէր ընդ քեզ:
Նորոգի երկիրըս այսօր
Յառաջին մեղաց հնութենէն,
Երկինք երկնայնովք հանդերձ
Ընդ մարդկան տան փառք ի բարձունս.
Րամեալ միանան սիրով
Հաշտութեան հօր ընդ արարածս:
Սարսեալ յողջունէն սուրբ կոյսն՝
Հաստատէր բանիւ հրեշտակին,
Ի տուն Զաքարեայ երթայր
Ի յողջոյն Եղիսաբեթին:
Սիրով զլուր բանին լըւեալ,
Եւ խայտայր ձայնն յորովայնին.
Ի բերան ծերոյ ամլոյն
Օրհնութիւն տայր պըտղոյ կուսին:
Երգեմք ընդ մեծին ի ծնունդս
Փըրկողիդ փառք և զօրութիւն: