Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Ստեփանոս Սյունեցի. «Սա է բանն Աստուած», «Օգնական ընդունելի», «Տէր զլուր»

Սա է Բանն Աստուած,
Որ յառաջ քան զհաւիտեանս
Անճառելի գալստեամբ իւրով
Յայտնեցաւ տիեզերաց
Ծնեալ ի Կուսէն:

Օգնական ընդունելի եղև իմ Տէր,
Ինձ ի փրկութիւն,
Սա է իմ Աստուած
Եւ փառաւորեցից զսա:

Տէր զլուր քո լուա ես
Եւ զարհուրեալ դողացայ յույժ,
Նայեցա ի գործս Քո
Եւ փառաւորեցից զՔեզ, Քրիստոս,
Որպէս մարդասէր:
Զի ի Քէն ցնծութիւն ծնավ
Տիեզերաց նախայաւիտեանն
Բանն փառակից Հօր և Սուրբ Հոգւոյն.
Զնա անդադար աղաչեա՛ վասն անձանց մերոց:

Հայ միջնադարյան շարական է՝ երեք մասից («Սա է բանն Աստուած», «Օգնական ընդունելի», «Տէր զլուր»): Հեղինակ՝ Ստեփանոս Սյունեցի (7-8-րդ դդ.): Նվիրված է Քրիստոսի ծննդյան փառաբանությանը: Կատարում է հնագույն երաժշտության «Շարական» անսամբլը: Մենակատար՝ Արմենուհի Սեյրանյան: Գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր՝ Դաինել Երաժիշտ:

Աղբյուր՝ Արշակ Ադամյան