Այսպէս է ասում Տէրը. «Խրատի՛ր որդուդ, եւ նա հանգստութիւն կտայ քեզ, զարդ կլինի քո հոգու համար եւ չի հնազանդուի անօրէն ազգի: Ով գնում է արդարութեան ճանապարհով, օգնութիւն է գտնելու, իսկ ով ծուռ ճանապարհ է ելնում, նրա ոտքը պիտի կապուի» (Առակներ 28:17-18)

Ինտրա. Ներաշխարհ

… Եվ աշխատիլ է պետք. վայ ինծի. աշխատիլ այն իմաստով, որով աշխարհք կհասկնա աշխատությունը. կուզի կամ լուսանի նենգավոր կամ խիզախ կենսաշահությունն ստվերին մեջ: Որովհետև խաբեությամբ կամ բռնությամբ շինված կռիվն է միայն ինչ-որ աշխատություն բառով կհասկնան և անոր սրբությամբն ու խաղաղությամբը սքողած կպարտադրեն: Ամենուրեք հակասություն, ստորություն: Մարդկություն բառին մեջ պահված քաղցր իմասներն անընդհատ կժխտվին, կուրացվին կենսապայքարին անհրաժեշտ նկատվող տգեղ պայմաններեն ու կենսապայքարեն իսկ, քանի որ այս անդուլ կռիվը փոխանակ բնության ու մարդուն միջև սահմանափակվելու, կզինի մարդկային անհատներու, խումբերու միջև, որք սակայն տեսապես ցուցունեն, ցուցադրեն իրարու սիրո գաղափարներու տիրացում մը տիեզերական Օրինաց ճանաչմամբ:
Թողլով, որ մարդկային Օրենքը անհետևելի մեծամասնությանց սովորույթները ներկայացնող, անհատներու բաղդատմամբ շատ դանդաղ կհառաջադիմե, և իմացական ու բարոյական անցյալի մը պատկերն է միայն, փոխանակ իմացական ու բարոյական իդեալ մը, մատչելի, ճակատագրական ապագա մը ներկայացնելու, ահա մարդասիրության, հավասարության, անկաշկանդության և դեռ չեմ գիտեր ինչ այսօրինակ գաղափարներու կհենու, առանց դիտել ուզելու, դիտել կարենալու, թե այս կերպ մտապատկերները կժխտեն զիրար հաճախ, այնքան որ ոչ միայն օրենքին հավանության և գոյության պայմաններուն միջև է հակառակությունը, այլ նաև իր տրամաբանությանց իսկ մեջտեղ: Անհատականության ամենամեծ գործանականացումն է մրցումը. և ասիկա չի՞ բավեր հավասարություն ըսվածը բոլորովին բառնալու, եթե երբեք այդ ցնորքը կարելի էր: Ժողովուրդները մրցման կաշկանդիչ սահմանափակումե մը զերծ պահելով և մրցման անկարողներու հարկավոր միջոցները չընծայելով, մարդկությունը չի՞ հանձեր զմարդիկ մեծագույն ճնշման մը, որ մարդոց բնական անհավասարությունն է: Եվ ինչպե՞ս կրնա մարդասիրություն պահվիլ տակավին մրցման ազատության մեջ, որ կենսապայքարին տխուր օրենքին հաստատումն է. միթե կենսապայքարին բռնության մեջ կրնա բողբոջիլ ու չոսնիլ մարդասիրության ու հավասարության, այսինքն եղբայրության խաղաղասեր զգաումը…

Աղբյուր՝ Hovikcharkhchyan.wordpress.com