Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Ներսես Շնորհալի. Տաղ Ծաղկազարդի

Ոստս արմաւենեաց հատեալ,
Տերեւ ձիթենեաց առեալ,
Այն նորոգողին բերեալ,
Թագաւորին ընծայեալ:

Աստ եբրայեցւոց մանկունքն
Զերգըս սրովբէիցն առեալ,
Հեթանոսական դասուքն
Տաւնակից վերնոցն եղեալ:

Յայս նոր աւետեաց աւուրս
Երկիրս պանծացեալ բերկրի,
Ծով գարնանաշարժ ալեաւք,
Ծով երկնատարած ծըփի:

Դաշտ կարմիր վարդով վառեալ,
Կանաչ սաղարթիւք թերթեալ
Շընչիւն նըւագի բարբառ.
Ովսաննա՜, աւրհնեալ, որ գաս:

Զսա նահապետաց տեսեալ,
Պետ իշխանական եկեալ,
Սա նախագուշակ Դաւթի
Յաւէտազըւարճ լերանց:

Սա Զաքարիայն քարոզ,
Թագաւոր քո հեզ եկեալ:
Նոյն աւրհներգութիւն միշտ Հաւր,
Նոյն եւ համագոյ Հոգւոյն:

Աղբյուր՝ Հայ ՄատենագրութեանԹուանշային Գրադարան