Այսպէս է ասում Տէրը. «Հարստութիւնը չի օգնի բարկութեան օրը, բայց արդարութիւնը կը փրկի մահից։ Արդարը մեռնում է եւ մեծ ափսոսանք թողնում,ամբարիշտների կորուստը պիտի լինի բիրտ ու անարգ» (Առակներ 11:4)

Ներսես Շնորհալի. Տաղ Ծաղկազարդի

Ոստս արմաւենեաց հատեալ,
Տերեւ ձիթենեաց առեալ,
Այն նորոգողին բերեալ,
Թագաւորին ընծայեալ:

Աստ եբրայեցւոց մանկունքն
Զերգըս սրովբէիցն առեալ,
Հեթանոսական դասուքն
Տաւնակից վերնոցն եղեալ:

Յայս նոր աւետեաց աւուրս
Երկիրս պանծացեալ բերկրի,
Ծով գարնանաշարժ ալեաւք,
Ծով երկնատարած ծըփի:

Դաշտ կարմիր վարդով վառեալ,
Կանաչ սաղարթիւք թերթեալ
Շընչիւն նըւագի բարբառ.
Ովսաննա՜, աւրհնեալ, որ գաս:

Զսա նահապետաց տեսեալ,
Պետ իշխանական եկեալ,
Սա նախագուշակ Դաւթի
Յաւէտազըւարճ լերանց:

Սա Զաքարիայն քարոզ,
Թագաւոր քո հեզ եկեալ:
Նոյն աւրհներգութիւն միշտ Հաւր,
Նոյն եւ համագոյ Հոգւոյն:

Աղբյուր՝ Հայ ՄատենագրութեանԹուանշային Գրադարան