Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Միսաք Մեծարենց. Աղերսանք

Կաթեցուր հոգվույս մեջ հույզը կյանքին,
Դո՜ւն, երազնեու ծաղիկ դողդոջուն.
Դո՜ւն` որ գիշերին մեջեն մըթագին
Հծծեցիր պարերգն իմ տենչանքներուն:

Դո՜ւն` որ ժըպտեցար, դուն` որ կը ժպտիս,
Ինծի տուր կաթը խանդաղատանքին.
Կիքե՛ր տո՛ւր հոգվույս, հըրայրքներ սրտիս,
Տենդոտ պահերու հուզմունքեն հեշտին:

Նոր բարբառումներ ու հոգվո համբույր,
Նոր նոր կսկիծներ ու ցա՛վ տուր ինծի.
Վարդավետ ցոլքով ծաղկին հեշտաբույր
Թող որ շուրջն հըրուտ երազանքս հածի:

Պահե՛ր մոլուցքի, տենդի վայրկյաննե՛ր,
Տո՛ւր ինձ երազին ոսկելար նարոտ.
Երջանիկ ըրե սիրտս` որ լըռին էր,
Եվ կյանքս` որ հիմակ հույզի է կարոտ:

Կաթեցո՛ւր հոգվույս մեջ հույզը կյանքին,
Դո՛ւն եազնեու ծաղիկ հեշտալիր,
Դո՛ւն` որ գիշերուն մեջ հեծեծագին
Կյանքի վարդենիքն ինծի ցուցուցիր…