Այսպէս է ասում Տէրը. «Արթո՛ւն եղէք, հսկեցէ՛ք, քանի որ ձեր ոսոխը՝ սատանան, մռնչում է առիւծի պէս, շրջում եւ փնտրում է, թէ ում կուլ տայ» (Պետրոս 5:8)

Աղօթք Աստուածային ողորմութեան

ՅԱՆՈՒՆ ՀՕՐ ԵՒ ՈՐԴՒՈՅ ԵՒ ՀՈԳՒՈՅՆ ՍՐԲՈՅ. ԱՄԷՆ:

Յաւիտենական Հայր, մեր եւ ամբողջ աշխարհի մեղքերու քաւութեան համար քեզի կը նուիրեմ քու թանկագին սիրելի Որդիիդ՝ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Մարմինը, Արիւնը, Հոգին եւ Աստուածութիւնը:

Յանուն Իր ցաւագին Չարչարանքներուն, ողորմէ' մեզի եւ ամբողջ աշխարհին:

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ, ողորմէ' մեզի եւ ամբողջ աշխարհին:

15/04/2020

Աղբյուր՝ Vaticannews.va