Այսպէս է ասում Տէրը. «Թողէ՛ք յիմարութիւնը, եւ դուք կ՚ապրէք, իմաստութի՛ւն փնտռեցէք,եւ դուք կը փրկուէք, իմացութեա՛մբ ուղղեցէք ձեր խոհեմութիւնը եւ ճի՛շտ իմաստով հասկացէք խրատը» (Առակներ 9:6)

Լուսաւորեա՛, Երուսաղէ՛մ

Լուսաւորեա՛, Երուսաղէ՛մ, զի հասեալ է լոյս քո. զարդարեա՛ զամուրս քո, եւ փառք Տեառն ի վերայ քո ծագեսցի: Օրհներգութեամբ սաղմոսիւք Քեզ վայելէ, Աստուա՛ծ, օրհնութիւն ի Սիոնէ, եւ Քեզ մատուսցին աղօթք յԵրուսաղէմ: Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր, եւ օրհնեա՛ զԱստուած քո, նո՛ր ժողովուրդ, դշխոյ դո՛ւստր Սիոնի:

Կատարող՝ Հովհաննես սարկավագ Ներսեսյան:

ԹեմTV/TemTV յութուբյան ալիք