Այսպէս է ասում Տէրը. «Ուղիղ են այն երիտասարդի ճամփաները, որ մաքրութեամբ է ընթանում:Ականջը լսում է, աչքը՝ տեսնում. եւ երկուսն էլ Տէրն է ստեղծել:Մի՛ սիրիր չարախօսել, որպէսզի չզրկուես կեանքից. աչքերդ բա՛ց արա եւ կշտացի՛ր հացով» (Առակներ 20:11-13)

Օրոր

Աղվոր ես, չունիս խալաթ,
Էրթամ ով բերիմ պեխալատ, օրոր:
Էրթամ լուսընկան բերիմ,
Լուսուն աստղերը պեխալատ, օրոր:

Աղվոր ես, չունիս խալաթ,
Քու ամեն տեղդ է պեխալատ, օրոր:
Դուն ալ խալաթ բան մ’ունիս,
Քուն չունիս, արթուն կու կենաս, օրոր:

խալաթ (կամ՝ ղալաթ) - վատ, սխալ
պեխալատ (բեղալաթ) - առանց սխալի, առանց վատ կողմի

Հայ ժողովրդական օրորոցային երգ է՝ ավանդված Ակնա հայությունից: Մշակումը՝ Կոմիտասի:
Կատարում՝ Աննա Մայիլեանի: