Այսպէս է ասում Տէրը. «Թողէ՛ք յիմարութիւնը, եւ դուք կ՚ապրէք, իմաստութի՛ւն փնտռեցէք,եւ դուք կը փրկուէք, իմացութեա՛մբ ուղղեցէք ձեր խոհեմութիւնը եւ ճի՛շտ իմաստով հասկացէք խրատը» (Առակներ 9:6)

Գրիգոր Նարեկացի․ Հաւիկ

Հաւիկ մի պայծառ տեսի աննըման,
Ի յայն խաչափայտին վերայ, աննըման,
Աննըմանիդ ո՞վ նման. դո՛ւ նըման։

Զթեւս արծաթափայլս ունէր աննըման,
Արեգական շողոյ նման, աննըման,
Աննըմանիդ ո՞վ նման. դո՛ւ նըման։

Զձայնիկն ողորմուկ ածէր աննըման,
Գաբրիէլեան փողոյն նման, աննըման,
Աննըմանիդ ո՞վ նման. դո՛ւ նըման։

Զաչերն արտասուօք լնոյր, աննըման,
Առաւօտեան ցօղոյն նման, աննըման,
Աննըմանիդ ո՞վ նման. դո՛ւ նըման։

Կատարում՝ Աննա Մայիլեանի