Այսպէս է ասում Տէրը. «Քո գործերը յանձնի՛ր Տիրոջ ձեռքը, եւ քո մտադրութիւնները պիտի կատարուեն: Ինչպիսի մեծութեան էլ հասնես, դու քեզ խոնա՛րհ պահիր եւ դու շնորհ կգտնես Տիրոջ առջեւ» (Առակներ 16:3)

Սուրբ Լեվ Օպտինցու աղոթքն առանց ապաշխարության ննջած ծնողի համար

Փնտրի՛ր, Տե՛ր, հորս կործանյալ հոգին, իսկ եթե հնարավոր է, ողորմի՛ր: Անքննելի են
Քո ճանապարհները: Մեղք մի՛ համարիր իմ այս աղոթքը: Այլ թող լինի՛ Քո սուրբ կամքը: