Այսպէս է ասում Տէրը. «Արդարը պիտի խոյս տայ որսացողներից, իսկ նրա փոխարէն ամբարիշտը պիտի մատնուի կորստի» (Առակներ 11:8)

Սուրբ Լեվ Օպտինցու աղոթքն առանց ապաշխարության ննջած ծնողի համար

Փնտրի՛ր, Տե՛ր, հորս կործանյալ հոգին, իսկ եթե հնարավոր է, ողորմի՛ր: Անքննելի են
Քո ճանապարհները: Մեղք մի՛ համարիր իմ այս աղոթքը: Այլ թող լինի՛ Քո սուրբ կամքը: