Այսպէս է ասում Տէրը. «Արթո՛ւն եղէք, հսկեցէ՛ք, քանի որ ձեր ոսոխը՝ սատանան, մռնչում է առիւծի պէս, շրջում եւ փնտրում է, թէ ում կուլ տայ» (Պետրոս 5:8)

Սուրբ Լեվ Օպտինցու աղոթքն առանց ապաշխարության ննջած ծնողի համար

Փնտրի՛ր, Տե՛ր, հորս կործանյալ հոգին, իսկ եթե հնարավոր է, ողորմի՛ր: Անքննելի են
Քո ճանապարհները: Մեղք մի՛ համարիր իմ այս աղոթքը: Այլ թող լինի՛ Քո սուրբ կամքը: