Այսպէս է ասում Տէրը. «Քո գործերը յանձնի՛ր Տիրոջ ձեռքը, եւ քո մտադրութիւնները պիտի կատարուեն: Ինչպիսի մեծութեան էլ հասնես, դու քեզ խոնա՛րհ պահիր եւ դու շնորհ կգտնես Տիրոջ առջեւ» (Առակներ 16:3)

Սուրբ երեց սքեմավոր Նիլ Սորցու աղոթքն առ Տիրամայր

Ո՛վ ամենողորմ Կույս Աստվածածին՝ Մա՛յր ողորմությունների ու մարդասիրության, իմ
նվիրական հու՛յս ու ապավինությու՛ն:
Ո՛վ Մայր բարեգույն Անդրանիկ Որդու և ամենայն սեր գերազանցող Փրկչի՝ Տեր Հիսուս
Քրիստոսի՝ Մարդասերի և իմ Աստծո, իմ հոգու թանձր խավարի Լո՛ւյս:
Քո առաջ եմ ընկնում ես՝ բազմամեղս ու անհույսս, և աղոթում Քեզ, ո՛վ
ներողամտության աղբյուր Սուրբ Կույս, անսպառ գթասրտություն և ծով ողորմություն ու
մարդասիրություն բաշխողի՛դ: Ողորմի՛ր ինձ, աղաղակում եմ Քեզ ցավ ի սիրտ, ողորմի՛ր
ինձ խոցոտվածիս, անողորմ ավազակների ձեռքն ընկածիս, և Հոր՝ ինձ պարգևած
հանդերձներից, վա՜յ ինձ, մերկացածիս: Արդ, խենթությանս պատճառով էլ նեխել և
գարշահոտում են վերքերն իմ:
Բայց ես, իմ Տիրուհի Աստվածածի՛ն, աղաչում եմ Քեզ խոնարհաբար, քաղցր աչքով
ինձ նայի՛ր և մի՛ խորշիր ինձանից՝ ամբողջովին խավարով պատվածիցս, ամբողջովին
պղծվածիցս, ամբողջովին հաճույքների և կրքերի տիղմի մեջ ընկղմվածիցս, չարաչար
ընկածիցս ու ոտքի կանգնելու անկարողիցս, ողորմած եղի՛ր իմ նկատմամբ և օգնության
ձեռք մեկնի՛ր ինձ՝ մեղքի խորխորատից դուրս բերելու համար:
Ո՛վ իմ խնդություն, ազատի՛ր ինձ պաշարման մեջ առնողներից, երեսիդ լույսը
ծագեցրու ծառայիդ վրա, փրկի՛ր կործանվողիս, սրբի՛ր պղծվածիս, չարաչար ընկածիս
ոտքի կանգնեցրո՛ւ, քանզի ամեն ինչ կարող ես, քանզի Ամենակարող Աստծո Մայրն ես:
Հեղի՛ր ինձ վրա Քո գթասրտության օծության յուղը, և Քո գորովանքի գինին թող հոսի
ինձ համար, քանզի ես, արդարև, իմ կյանքում իմ հույսը Քեզ վրա եմ դրել:

առնողներից-Նկատի ունի նաև անտեսանելի թշնամիներին
երեսիդ-Իբրև զգացմուքների և մտքերի արտահայտություն՝ ցույց է տալիս Աստծո բարեհաճությունը: Քանի որ
մարդ չի կարող Աստծուն տեսնել և ողջ մնալ, Տերը լուսավորում է նրան Իր երեսի լույսով՝ հայտնության
ճշմարտությամբ և բարեհաճությամբ, որի մեջ էլ մարդը երջանկություն է գտնում
սքեմավոր-Ուղղափառ վանքերում վանականության երկրորդ՝ առավել խստակրոն աստիճանը (հրեշտականման
կենցաղավարության կարգ)