Այսպէս է ասում Տէրը. «Քո գործերը յանձնի՛ր Տիրոջ ձեռքը, եւ քո մտադրութիւնները պիտի կատարուեն: Ինչպիսի մեծութեան էլ հասնես, դու քեզ խոնա՛րհ պահիր եւ դու շնորհ կգտնես Տիրոջ առջեւ» (Առակներ 16:3)

Սուրբ Սիլուան Աֆոնցու աղոթքներից

Աստվա՛ծ, Քո Սուրբ Հոգով լույս ծագեցրու՛ մեզ վրա, որ ամենքս էլ հասկանանք Քո
սերը:

* * *

Ովքեր ինձանից աղոթք են խնդրում, նրանց համար արտասվագին աղերսում եմ
Տիրոջը.
«Տու՛ր, Տե՛ր, նրանց Քո Սուրբ Հոգին, որ ճանաչեն Քեզ Նրանով: Ողորմած Տե՛ր, մեզ
բոլորիս Սուրբ Հոգովդ ուսուցանի՛ր ապրել ըստ Քո կամքի, որպեսզի ամենքս էլ Քո
Լույսով Ճանաչենք Քեզ՝ Ճշմարիտ Աստծուդ. քանզի առանց Քո Լույսի ի վիճակի չենք
ըմբռնելու լրիվությունը Քո սիրո: Լուսավորի՛ր մեզ Քո շնորհով , և նա կբորբոքի մեր
սրտերը Քեզ սիրելու:
Բազումողորմ Տե՛ր, օժտի՛ր մեզ խոնարհության ոգով, որպեսզի հոգիները մեր ի Քեզ
հանգիստ գտնեն:

շնորհով- Քրիստոսով հաստատված և Սուրբ Հոգուց մարդուն ձրիաբար պարգևվող գերբնական
զորություններ, պարգև: Մինչ մովսիսական օրենքը փորձում է սահմանափակել ադամական մեղքով
խաթարված մարդու մտքի, սրտի և կամքի մեղսալից դրսևորումները, շնորհը ներքուստ վերափոխում է
մարդուն, լրացնում հոգու զորությունների պակասը: Շնորհով է մարդու արդարացումն ու սրբացումը,
հավատը, հոգևոր առաջընթացն ու փրկությունը (Հռոմ. 1.17, 3.3-7, 28, 10.9): Քրիստոնեությունն այս իսկ
պատճառով կոչվում է նաև Շնորհի կրոն: